Econnect - zpravodajství

Zprávy

Dobrovolníci z celého světa přijedou pomoci Potravinové bance

26. 6. 2019 - PRAHA (Econnect / INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Osm dobrovolníků z Mexika, Itálie, Ruska či Turecka pomůže s renovací potravinové banky a s přípravou na novou sezonu. Zároveň se seznámí s fungováním a činností takového zařízení, vyzkouší si stravování ze zásob banky a dozví se něco o problematice plýtvání potravinami a jeho dopadu na životní prostředí. Dobrovolníky čekají i volnočasové aktivity s místními, táborák, prohlídka Prahy a interkulturní hry.

Právě o poznání místní kultury a interkulturní vzdělávání jde totiž nejvíce. V rámci workcampu – dobrovolnického projektu se dobrovolník potká s ostatními podobně motivovanými lidmi z jiných zemí, pozná komunitu místních a pomůže rozvoji konkrétního projektu. Načerpá tak nové zkušenosti, a rozvine své schopnosti, které pak může předávat dál ve své komunitě.

Potravinová banka Praha byla založena v roce 2009 a je součástí České federace potravinových bank. V současné době je největší bankou v ČR. Mají 150 odběratelských organizací, mezi nimi jsou např. Naděje, Charita, Armáda spásy, Červený kříž, Diakonie, Klokánek, Nízkoprahová centra či Azylové domy. Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi. Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.


-red-

Grafická verze tohoto článku