Econnect - zpravodajství

Zprávy

Transporty se zvířaty přes letní období musí být zastaveny

28. 6. 2019 - PRAHA (Econnect / Společnost pro zvířata ) - Statisíce zvířat z ČR a z EU jsou transportovány do jiných zemí. Za účelem zabití – porážky, výkrmu, odchovu. Skot domácí – býci, březí krávy a březí jalovice jsou z ČR ve velkém vyváženi zejména do Turecka (odtud dál do Asie). Zvířata při dálkových transportech trpí a hynou. Nejsou na dlouhé cesty fyziologicky uzpůsobena, přes letní období trpí nejvíce. Legislativa není dodržována, viníci nepotrestáni.

V roce 2018 bylo z ČR vyvezeno směrem do Turecka: 59 646 skotu domácího, v 2017 to bylo 72 569 skotu, v 2016 přes 76 000 skotu. Např. do Libanonu putovalo v r. 2018 přes 3000 skotu z ČR; desítky tisíc zvířat jsou vyváženy do všech zemí EU.

Vítáme určitou aktivitu Státní veterinární správy směrem k regulaci dálkových transportů se zvířaty v tomto období. V minulém roce zavedla SVS dočasné zastavení exportů zvířat z důvodu vysokých teplot až 7. srpna, kdy již tisíce zvířat z ČR v dálkových transportech trpěly a kolabovaly. Letošní aktivita SVS přišla dříve, bohužel, je nedostatečná: pozastavuje vývozy hospodářských zvířat nad 600 km pouze na dny 26. – 28. června.

Je nezbytné zastavit exporty zvířat po celé toto období především z důvodu trvalých vysokých extrémních teplot přes letní období na území Evropy, Blízkého a středního východu a severní Afriky a z důvodu trvalého porušování legislativy. Zákaz zavedlo 21. června Maďarsko, kdy až do odvolání zastavilo vývozy zvířat ze svého území.

Fyziologicky únosná hranice adaptace organismu na teplo je u dobytka 27°C. Nařízení č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy, stanovuje povinnost: “…udržet pro všechna zvířata v dopravním prostředku teplotu v rozsahu 5 °C až 30 °C s tolerancí +/– 5 °C podle venkovní teploty“. I tento vysoký limit je v létě porušován. Teploty uvnitř kamionu přesahují běžně 30 °C i 35 °C, teploty na přechodu Bulharsko – Turecko dosahují v létě 40 °C a zvyšují se v TR a v Asii.

K největšímu strádání zvířat, jejich úhynům/úmrtí při transportech dochází v letním období. Nevládní organizace zvládnou zdokumentovat pouze několik týdnů přepravy zvířat za rok, i tak jsou to tisíce důkazů o utrpení zvířat a nedodržování legislativy.

V minulém roce (2018) organizace AWF/TSB předložila zprávu ministerstvu zemědělství týkající se 23 kamionů se zvířaty z ČR. Ve všech docházelo k porušování legislativy, strádání a umírání zvířat včetně dlouhého čekání ve vozidlech na hranicích EU/TR (v jednom případě dokonce 11 – 14 dní. Organizace Animal´s Angels přinesla svědectví o vypravených kamionech se zvířaty z ČR a to dokonce v době trvání dočasného zastavení exportů v srpnu 2018. Opět strádání zvířat a nedodržování legislativy, www.stoptransport.cz.

V roce 2017 čekalo peklo na přibližně 1000 býků z ČR směřujících do TR, kdy kamiony nebyly Turky vpuštěny do země. Polovina zvířat trpěla a umírala ve vozidlech a druhá část byla po týdnech přežívání prodána až do Iráku. Svědectví přinesla org. Animal´s Angels:

Můžeme pokračovat dál do minulosti… Kolik zvířat trpí a umírá v transportech za rok celkem? Nikdo neví, ani EU ani členské státy.

Nadprůměrné teploty budou s největší pravděpodobností trvat celé léto, nadprůměrné teploty uvádí s výhledem do 21. 7. 2019 Český hydrometeorologický ústav.

http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/dlouhodoby-vyhled-pocasi

Společnost pro zvířata proto žádá ministerstvo a Státní veterinární správu o okamžité zastavení exportů hospodářských zvířat z České republiky za účelem porážky, chovu, výkrmu do vzdáleností přesahujících 8 hodin přes celé letní období 2019. Zavedení pozastavení odbavování cest na pouhé tři dny 26. – 28. 6. 2019 je zcela nedostatečné, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem.

„Je nutné upřednostnit zájmy zvířat, upřednostnit dodržování legislativy, mající zvířata při přepravě chránit, před zájmy zemědělského byznysu. Jsou to právě zvířata, která živí obchodníky, přepravce, chovatele, veterináře, zpracovatele, je třeba si jich vážit a zacházet s nimi jako s živými tvory schopnými cítit radost, lásku, bolest i smutek,“ uvádí Dita Laura Michaličková, statutární zástupce Společnosti pro zvířata.

Evropská veterinární federace (fve.org) podporuje požadavek na zastavení exportů se zvířaty v létě a zdůrazňuje, že zvířecí transporty by neměly být odbavovány pokud teplota kdekoliv po trase překročí 30°C.

------------------------------------------------------

Zastavte transporty se zvířaty – vyzývá Sandra Pogodová

------------------------------------------------------


-red-

Grafická verze tohoto článku