Econnect - zpravodajství

Zprávy

Zahraniční dobrovolníci opět okusí komunitní život Camphillů

10. 7. 2019 - ČESKÉ KOPISTY (Econnect / INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Dobrovolníci z Taiwanu, Turecka, Kanady, Mexika, Itálie, Jižní Koreje a Španělska budou ve všední dny pracovat 6 hodin denně na polích, kde budou zejména plít a sklízet zeleninu. Víkendy budou mít volné. Spolu s nimi se projektu účastní dva campleadři, také dobrovolníci, kteří budou (kromě práce na poli) zajišťovat hladký průběh celého projektu a komunikaci mezi dobrovolníky a partnerskou organizací. „Workcampy nabízejí jedinečnou možnost, jak skloubit poznání cizí země, setkání s vrstevníky z různých koutů světa a práci na smysluplném projektu. Jsou ideální příležitostí pro vzájemnou kulturní výměnu jak mezi dobrovolníky navzájem, tak s místními lidmi. Dobrovolníci si během workcampu zlepší své jazykové schopnosti, vyzkouší si práci v týmu a komunikaci s lidmi z odlišných zemí,“ říká Aneta Slavíčková z organizace INEX-SDA.

Partnerskou organizací je spolek Camphill na soutoku. Jedná se o společenství, které vytváří a poskytuje lidem se speciálními potřebami možnost učit se, pracovat a společně žít v přátelském a respektujícím prostředí s majoritní společností. Společenství nabízí službu Chráněného bydlení a provozuje Centrum denních služeb. Komunitní život camphillů je založen na křesťanských ideálech a učení filosofa Rudolfa Steinera. Nedílnou součástí je také organické a biodynamické zemědělství.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (krátkodobé dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty do zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.


-red-

Grafická verze tohoto článku