Econnect - zpravodajství

Zprávy

Děti Země potřetí vyhrály soudní spor o kácení dřevin v Brně

16. 5. 2019 - BRNO (Děti Země / Econnect ) - Od května 2007 chybí náhradní výsadba za odstavné nádraží. Krajský soud v Brně na základě správní žaloby Dětí Země z března 2017 vydal dne 17. dubna 2019 rozsudek, kterým počtvrté zrušil rozhodnutí brněnského magistrátu o uložení náhradní výsadby nových dřevin za vykácení 476 kusů dřevin v říjnu 2007, které rostly na ploše odstavného nádraží, které bylo za tři miliardy korun dokončené v květnu 2010.

Soud uznal námitku, že kompenzací za vykácení dřevin není výsadba 50 kusů okrasných travin. Dosud bylo vysázeno 358 kusů dřevin, což je podle Dětí Země málo.

„Již dvanáct let probíhá s brněnskými úřady složitá diskuse o to, kolik se má vysadit nových dřevin. Nyní nám dal soud potřetí za pravdu, že se opět rozhodlo nezákonně, neboť za vykácené dřeviny nelze uložit výsadbu okrasných travin. Doufáme proto, že budou nahrazeny stejným počtem místně původních dřevin a přidá se k nim ještě třeba sto dvacet dalších dřevin,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Úředníci ÚMČ Brno-jih v říjnu 2007 v rozporu se zákonem neuložili žádnou věrohodnou náhradní výsadbu, v srpnu 2009 tvrdili, že když krajský soud v lednu 2009 zrušil rozhodnutí o kácení až po jejich vykácení, tak se řízení zastavuje, v prosinci 2012 uložili vysadit 916 kusů dřevin a 50 kusů travin, v červnu 2013 se toto množství zvýšilo na celkových 1.246 kusů, v říjnu 2013 se snížilo na 838 kusů a v říjnu 2016 to tak zůstalo.

„Tento brněnský případ bohužel otřesným způsobem dokládá, jak je velmi obtížné prosadit přiměřenou náhradní výsadbu za kácení dřevin, které nějaké stavbě „překážejí“, neboť každý se spíše chlubí tím, že nějaký strom vysadil, než že ho zachránil před jeho likvidací nebo zajistil za něho kvalitní výsadbu aspoň dvou až tří nových stromů. Přitom právě ve městě stromy chybějí, přestože ho nejúčinněji chladí,“ říká dále Patrik.

Podle něho jde o bizarní řízení, neboť státní investor SŽDC se brání zajistit přiměřenou výsadbu za vykácené dřeviny v ekologické hodnotě téměř 11 miliónů korun a úřady mu v tom ještě pomáhají opakovaným porušováním zákona. V tomto smyslu je účast spolků jako hlídačů zákona a demokracie nezastupitelná.

Brněnský magistrát dosud rozhodl čtyřikrát nezákonně, neboť Děti Země u krajského soudu uspěly třikrát a Správa železniční dopravní cesty, která si v květnu 2007 požádala o vykácení 476 kusů dřevin, uspěla jednou. Děti Země od září 2007 žádají vysadit aspoň třikrát více dřevin, než se kácelo, tj. 1428 kusů, což úřady odmítají.

Sdružení Brněnský drak, jehož členy byly OHL ŽS, a. s., a SKANSKA, a. s., stavělo první část odstavného nádraží za 3,1 mld. Kč (původně za 2,87 mld. Kč) od října 2007 do května 2010. Zpoždění výstavby bylo rok.


-red-

Grafická verze tohoto článku