Econnect - zpravodajství

Zprávy

Hnutí Brontosaurus podporuje středoškolské stávky za klima

12. 3. 2019 - Brno (Hnutí Brontosaurus / Econnect ) - Hnutí Brontosaurus jako environmentální mládežnická organizace vítá zájem středoškolských studentů a studentek o řešení klimatické krize. Uvědomujeme si, že vedle typické brontosauří pravidelné péče o naše životní prostředí je nutné se postavit čelem velkým globálním výzvám. Ceníme si toho, že mladí lidé se k řešení problémů stavějí aktivně.

Stovky dobrovolníků a dobrovolnic Hnutí Brontosaurus každoročně věnují desítky tisíc dobrovolnických hodin pomoci našemu životnímu prostředí na mnoha místech České republiky i v zahraničí. Pomáhají tak rozvíjet a udržovat naše bohaté přírodní a kulturní dědictví. Hlavní činností Brontosaurů vždy byla konkrétní pomoc nejbližší přírodě i památkám. V tom hodláme s nasazením pokračovat. Uvědomujeme si zároveň globální rozměr a hrozby klimatické krize.

“Je zřejmé, že nelze pečovat o naše přírodní bohatství a zdravé životní prostředí, vkládat do péče o ně množství dobrovolnické práce a zároveň přehlížet zásadní problémy, které mají na udržitelnost životního prostředí silně negativní vliv. A to nejen u nás, ale zejména celoplanetárně.” říká Dalimil Toman, programový ředitel Hnutí Brontosaurus.

“Chápeme a podporujeme snahy středoškolských studentů tímto způsobem bojovat o svou budoucnost. I brontosauří pečlivá pomoc ekosystémům a přírodě je ohrožena změnami klimatu. Nechceme, aby práce tisíců dobrovolníků vyšla vniveč kvůli nečinnosti společnosti a politiků, kteří nenaslouchají vědě.” říká Martin Rexa, koordinátor programu Akce příroda.

Mladí lidé byli vždy hybateli pozitivních změn a nebáli se pojmenovat problémy doby. Hnutí Brontosaurus už od svého vzniku podporovalo aktivity a zájem mladých lidí o své okolí, životní prostředí a globální problémy. Vzhledem k dostupným vědeckým poznatkům o klimatické změně a jejích důsledcích věříme, že středoškolští studenti skrze nenásilné protesty a stávky oprávněně vyjadřují opodstatněnou obavu z budoucnosti a požadují větší pozornost a snahu o řešení globálních problémů.

“Mladí lidé mají plné právo hodnotit, jak se předchozí generace o Zemi staraly a v jakém stavu ji přebírají. Že dospěli až k opuštění školních lavic, nedává předchozím generacím příliš dobré vysvědčení.” shrunuje postoj Hnutí Brontosaurus, předsedkyně Kristina Studená.

Greta Thunberg, švédská dívka, která začala bojovat sama z vlastního přesvědčení a dokázala tím mobilizovat desetitisíce studujících po celém světě, dokazuje, že aktivní zájem jednotlivců je pro lepší životní prostředí a svět zásadní a má velkou sílu. Hnutí Brontosaurus na svých dobrovolnických akcích také motivuje mladé lidi, aby se mimo přímou pomoc přírodě zasazovali i o zmírňování klimatické změny a dalších globálních problémů. A to jak ve svých osobních životech, tak skrze občanské aktivity. Toto úsilí chceme ještě zvýšit. Téma klimatické krize jen tak nezmizí a mladí lidé mají právo být vyslyšeni.


-red-

Grafická verze tohoto článku