Econnect - zpravodajství

Zprávy

Světová zdravotnická organizace: Plnění klimatických cílů zachrání milion lidských životů ročně a ušetří biliony dolarů. ČR je zatím zdaleka neplní

6. 12. 2018 - PRAHA/KATOWICE (Hnutí Duha / Econnect ) - Dosažení cílů Pařížské klimatické dohody - tedy postupné ukončení spalování fosilních paliv - může zachránit okolo milionu lidských životů ročně, a to jen díky redukci znečištění ovzduší., Zveřejnila to speciální zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) pro globální klimatický summit, který probíhá od 3. do 14. prosince v polských Katowicích.

Lékaři a ekonomové WHO navíc spočetli, že snížení znečištění ovzduší - které je kvůli poškozování zdraví významnou ekonomickou zátěží a ročně způsobí světové ekonomice škody za pět bilionů dolarů - ušetří dvojnásobek peněz, než činí náklady na modernizaci energetiky a průmyslu. V zemích jako Čína či Indie dokonce až čtyřnásobek.

Také Česká republika má velký problém se znečištěním ovzduší, limity doporučované WHO pro nebezpečný jemný polétavý prach splňují jen odlehlé lesy. Ročně u nás kvůli špinavému vzduchu zemře předčasně až 11 tisíc lidí.

Globální emise skleníkových plynů v roce 2017 vzrostly. Ačkoli je trend v ekonomicky vyspělých částech světa jako USA či EU dlouhodobě mírně klesající, zdaleka nesměřuje k plnění cílů Pařížské dohody. Ani ČR zatím nenaskočila na dráhu, která by vedla k plnění těchto cílů. Problém máme zejména se snižováním závislosti na uhlí, které zabíjí nejvíc lidí a způsobuje nejvíc škod. Ministerstva neplní dokonce ani úkoly dané konzervativní Státní energetickou koncepcí ČR - například:

● Již 31. prosince 2015 měla být zavedena finanční penalizace nízkoúčinné výroby elektřiny z uhlí. Dosud ale není v zákoně o hospodaření energií a dokonce ani do aktuální novely tohoto zákona ji ministerstvo průmyslu nezařadilo.
● Zvýšení energetické daně na uhlí pro domácnosti - což by motivovalo k přechodu na čistší paliva - mělo být hotové do konce tohoto roku. Ministerstvo financí má zatím analýzu, připravuje druhou a snaží se tím akutní řešení oddálit či smést ze stolu.

Státní ČEZ plánuje rozšířit těžbu uhlí na velkolomu Bílina a odmítá předložit informace o dopadu tohoto záměru na změnu klimatu. Důvodem je hlavě zásobování uhelných elektráren, z nichž většina vyrábí na vývoz. Ministr Richard Brabec odmítl připojit Českou republiku k pochybné polské žalobě usilující o zrušení nových limitů pro znečištění z uhelných elektráren, ale zároveň odmítl zrušení výjimek, kterými se uhelné elektrárny mohou této povinnosti minimálně dočasně vyhnout.

Stále u nás čekáme na systémovou podporu rozvoje čistých obnovitelných zdrojů. I aktuální novela zákona o podporovaných zdrojích - byť slibuje krok vpřed - se usilovně snaží o to, aby se tyto zdroje příliš nestavěly.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: "Každý rozumný člověk dá na radu svého lékaře, když mu doporučí, aby začal omezovat například kouření, alkohol či tučná jídla, jinak mu hrozí vážné nemoci či smrt. Politici - a ti čeští zejména - by měli dát na radu lékařů ze Světové zdravotnické organizace a přestat fosilními palivy ohrožovat zdraví milionů lidí. Pro jednotlivce i pro celou společnost je - dle selského rozumu i exaktních výpočtů ekonomů - lepší a levnější být zdravý."


-red-

Grafická verze tohoto článku