Econnect - zpravodajství

Zprávy

Praha získává na stupních vítězů za špínu v ovzduší z dopravy za rok 2016 zlato, stříbro i bronz!

13. 12. 2018 - PRAHA (Econnect / Pražské matky ) - Ministerstvo životního prostředí představilo v pondělí 10. 12. 2018 emisní analýzu zpracovanou Českým hydrometeorologickým ústavem pro nové Plány zlepšování kvality ovzduší (PZKO), které mají nahradit dosavadní PZKO, soudně zrušené pro nedostatečnou konkrétnost. Podle této analýzy zaujímá aglomerace Praha za rok 2016 ve srovnání s ostatními zónami a aglomeracemi ČR v množství emisí jednotlivých znečišťujících látek vztažených na plochu hodnoceného území:

* první místo v případě NOx, VOC a benzenu
* druhé místo v případě PM10 a olova
* třetí místo v případě PM2,5, B(a)P, arsenu, kadmia a niklu
* sedmé místo v případě SO2

Pro úplnost připomínáme, že pražské emise (kromě SO2) pocházejí převážně z automobilové osobní přepravy.

Více se o představení analýzy dozvíte ze zápisu Vratislava Fillera z organizace Auto*mat (http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/PZKO-10-z%C3%A1pisky-Vr.-Fillera.pdf). Celou analýzu naleznete zde: http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/PZKO_CZ01_APZ.pdf


-red-

Grafická verze tohoto článku