Econnect - zpravodajství

Zprávy

Zvířata v cirkusech trpí! Máme důkazy, říkají aktivisté

16. 11. 2018 - PLZEŇ (Svoboda zvířat / Econnect ) - Zasíláme Vám tiskovou zprávu ze dne 16.11. od spřátelené organizace Kolektiv pro zvířata. ČR - Aktivisté několik posledních let sbírali záběry z různých českých cirkusů. Ty dokazují, že zvířata nejsou v pořádku. Jedná se o stereotypní chování, což je vyjádření vnitřního utrpení zvířete, které si uvědomuje svou frustraci nebo úzkost a je jedním z příznaků stresu u zvířat. Došlo tak také k porušení § 1 vyhlášky č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, protože chovatel je povinen zajistit takové podmínky, aby ke vzniku stereotypního chování nedocházelo. Odkaz na video se záběry stereotypního chování- https://www.youtube.com/watch?v=bzX5_jja_ic&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0A7e_uY3d7RSQSC8E5vbDiDjJ0mIZIEW_FymRyD-hQ8hV6VxW0Qznv-Pg

Federace evropských veterinářů doporučuje všem příslušným evropským vnitrostátním orgánům zakázat využívání divokých savců v cirkusech po celé Evropě, protože v žádném případě neexistuje možnost, jak mohou být splněny jejich fyziologické, duševní a sociální potřeby.

Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. Dipl. ECZM, přednosta Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců FVL VFU Brno k tomu řekl, že: "Zvířata (všechna) mají být chována za podmínek, které se co nejvíce přibližují přirozeným podmínkám. Cirkusy v tomto směru nemohou zajistit přirozené podmínky pro druhy volně žijících zvířat, ale ani pro jiné druhy zvířat."

„Cirkusy ani při dobré vůli nemohou už ze své podstaty, např. kvůli malým prostorům či neustálému přejíždění, pro zvířata zajistit potřebné podmínky,“ dodává aktivistka z organizace Kolektiv pro zvířata Markéta Musilová. “Jaký je důvod existence cirkusů? Pouze zábava. A proč by měla žít zvířata v podmínkách, která jsou pro ně nevyhovující, jen pro lidskou zábavu? Není v pořádku učit děti, že zvířata jsou na světě od toho, aby nás bavila.”

Aktivisté přinášejí tyto záběry zrovna ve chvíli, kdy se připravuje novela zákona, která se bude projednávat na začátku příštího roku. V rámci této novely zákona na ochranu zvířat proti týrání bude projednáván i zákaz zvířat v cirkusech.

21. 11. proběhnou ve třech českých městech (Praha, Brno, Olomouc) demonstrace na podporu

Praha- https://www.facebook.com/events/273718356651745/
Brno- https://www.facebook.com/events/1892802830832882/
Olomouc- https://www.facebook.com/events/2173967326182216/


-red-

Grafická verze tohoto článku