Econnect - zpravodajství

Zprávy

Svaz průmyslu chce vyšší daň z uhlí. Hnutí DUHA to vítá, ale varuje před jinými jeho návrhy

21. 11. 2018 - PRAHA (Hnutí DUHA / Econnect ) - Dnes zveřejněné programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na léta 2018-2019 fakticky požaduje zvýšit energetickou daň na fosilní paliva (zejména uhlí) spalovaná v malých výtopnách a hlavně domácích kotlích a kamnech, která bude motivovat zejména domácnosti k opuštění tohoto paliva. Podobné řešení je součástí i nedávno zveřejněného komplexního plánu Hnutí DUHA k zásadnímu snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění. Prohlášení průmyslu uvádí: "V souladu se Státní energetickou koncepcí a s cílem dosáhnout odklonu od užití uhlí v konečné spotřebě v domácnostech prosazovat srovnání ekonomických podmínek účinných centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit (...) a prosazovat odpovídající promítnutí externalit včetně ceny emisí skleníkových plynů do nákladů na využití fosilních paliv využívaných mimo zařízení EU ETS."

Lokální topeniště na pevná paliva produkují 98 % rakovinotvorného benzo(a)pyrenu a 74 % přímých emisí velmi nebezpečného jemného prachu (PM2,5). Hnutí DUHA dodává, že zvýšení energetické daně musí být sociálně citlivě - zejména musí zajistit, že lidé dostanou od státu podporu na moderní vytápění, případně i pomoc s náklady na palivo.

Obecně pozitivní je i postoj Svazu průmyslu k zavedení nového systému pro rozvoj obnovitelných zdrojů, který vyjádřil v podrobnějším programovém prohlášení k energetice. Svaz však zároveň tlačí na nižší cíle, jeho opatrnost je v příkrém kontrastu s tím, s jakou bezstarostností podporuje výstavbu nových jaderných bloků, aniž by se zde strachoval o dopady na výdaje státu a domácností. Svaz také mylně požaduje, aby peníze na obnovitelné zdroje dostaly zejména velké energetické firmy.

Svaz průmyslu také neměří stejným metrem domácnostem a uhelným elektrárnám - byť se zaklíná "symetrickou regulací velkých i malých zdrojů znečištění ovzduší". Zatímco domácnosti budou muset od září 2022 ukončit provoz nejstarších kotlů (fakticky tedy splňovat nové emisní limity), zástupci průmyslu chtějí pro uhelné elektrárny výjimky z nových limitů pro znečištění ovzduší platných od roku 2021. Nespecifikují ani na jak dlouho a jestli hodlají limity někdy plnit.

Hnutí DUHA naopak uvítalo, že Svaz průmyslu požaduje "zastavit jakoukoliv podporu pro pořizování zařízení na tuhá fosilní paliva pro domácnosti, a to včetně kombinovaných kotlů." Podpora kotlů, v nichž se dá spalovat uhlí, zbytečně podrývá efekt kotlíkových dotací a konzervuje závislost domácností na uhlí.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: "Hnutí DUHA vítá, že Svaz průmyslu navrhuje vyšší zdanění uhlí pro lokální vytápění i vyřazení kotlů na uhlí z kotlíkových a dalších dotací. Prosazujeme totéž a pokud se to provede nastavit s ohledem na sociální dopady, pak máme velkou naději na zásadně čistší vzduch. Správný je i obecný souhlas rozvoje obnovitelných zdrojů energie ze strany průmyslu, ale upozorňujeme, že ji nemají dostat jen velké energetické firmy, ale naopak zejména domácnosti, obce, místní podnikatelů a podobně. Nezodpovědný je také paušální tlak na nové jaderné reaktory a prosazování výjimek z nových limitů pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren."


-red-

Grafická verze tohoto článku