Econnect - zpravodajství

Zprávy

Saská policie se chystá podél hranic s ČR instalovat kamery s rozpoznáváním obličejů

26. 10. 2018 - PRAHA (Econnect / Iuridicum Remedium, z. s. ) - Navržené zákony přináší policii dle kritiků celou řadu oprávnění, na něž Německo není zvyklé. Vedle instalace inteligentních kamerových systémů v pohraničních oblastech jde například o zintenzivnění sledování elektronických komunikací, uvolnění podmínek pro provádění domovních prohlídek nebo militarizace vybavení policejních složek.
„Plně rozumíme protestům, které se proti navrhovaným zákonům v Sasku zdvihají. Z pohledu občanů České republiky považujeme za nejnebezpečnější možnost instalace inteligentních kamerových systémů v koridoru kolem českých a polských hranic až do hloubky 30 kilometrů. Je zjevné, že faktickým cílem tohoto sledování jsou čeští občané, kteří jezdí do Saska, ať už jednorázově nebo třeba každodenně za prací. Ačkoli proklamovaným cílem je boj proti přeshraniční kriminalitě, tak nelze přehlédnout, že jde o plošný zásah do práv všech, kteří překročí hranice. Takové plošné sledování bylo opakovaně kritizováno třeba v případě elektronických komunikací ze strany Soudního dvora EU,“ uvedl k věci právník Jan Vobořil z nevládní organizace Iuridicum Remedium. „Máme za to, že by se věcí mělo zabývat české ministerstvo zahraničí a hájit práva českých občanů v Německu,“ dodal.
O chystané kamerové sledování a jeho dopad na práva českých občanů se na na základě podnětu IuRe zajímá i Česká pirátská strana. Ta má zákaz plošného sledování kamerovými systémy přímo ve svém programu.
„Připravovaná legislativa v Sasku nás nepříjemně překvapila. Je totiž v přímém rozporu se zásadami, které si Piráti ve svém programu pro využívání monitorovacích systémů stanovili. Mezi tyto zásady patří právo na anonymitu a soukromí, zabezpečení systémů určených ke sledování a především nastavení dostatečných pojistek proti zneužití. Saská legislativa tyto pro nás podstatné otázky zcela pomíjí, budu proto v této věci interpelovat ministra zahraničí,“ řekl poslanec za Piráty a předseda sněmovního Podvýboru pro egovernment Ondřej Profant.
„Tato opatření na hranicích jsou důsledkem rozvoje populistických trendů v evropské politice. Piráti takový přístup důrazně odmítají, protože přispívá k erozi Evropské unie a jejích základních hodnot. Zavádění podobného kamerového systému v pohraničním pásmu totiž způsobuje rozklad principů, na kterých Schengenský prostor stojí,“ doplnil Mikuláš Peksa, poslanec za Piráty a místopředseda sněmovního Výboru pro evropské záležitosti.


-red-

Grafická verze tohoto článku