Econnect - zpravodajství

Zprávy

Netopýři obývající úkryty ve stromech si zaslouží lepší ochranu

11. 10. 2018 - Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů ) - Při kácení stromů může docházet k ohrožení netopýrů, kteří se zde ukrývají. Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) proto vytvořila speciální webové stránky věnované šetrným postupům při údržbě zeleně v parcích a zahradách. Nově byla spuštěna také online databáze stromů s potvrzeným výskytem netopýrů. Odborníci i laici zde mohou vyhledávat jednotlivé nálezy a také vkládat vlastní pozorování. Nashromážděné údaje pomohou k efektivnější ochraně netopýrů a jejich stromových úkrytů při plánovaném kácení.
„Netopýři obývají různá prostředí a nepostradatelné jsou pro ně jejich úkryty. Je důležité zachovat nejen lokality v podzemí či úkryty v lidských stavbách, ale i další stanoviště, která netopýři v naší krajině využívají. Jedná se především o vzrostlé stromy s dutinami a štěrbinami v lesích, parcích a zahradách či kolem vodních ploch a toků,“ říká Eva Cepáková z ČESON. „Netopýři mohou obývat stromy ve všech obdobích roku. Nalézt tu lze zejména letní kolonie samic s mláďaty. Stromy slouží netopýrům i v době podzimních námluv, jako zastávka při pravidelných dálkových migracích a některé druhy (např. netopýr rezavý) ve stromových dutinách často i zimují,“ vysvětluje Cepáková.
Webové stránky vestrome.sousednetopyr.cz obsahují základní informace o využívání stromových úkrytů a doporučení, jak postupovat při plánovaném ošetřování a kácení stromů, či jak vhodně hospodařit v lesích, parcích a zahradách s ohledem na netopýry. Nová online databáze je určena širokému spektru zájemců (včetně pracovníků státní správy či arboristických a zahradnických firem) jako rychlý zdroj informací o výskytu netopýrů ve stromových úkrytech v České republice.
„Kdokoliv může jednoduše vložit své nálezy a také prohlížet všechny údaje v databázi. Kromě existujících stromových úkrytů lze zaznamenávat i úkryty nedávno zaniklé. Tyto informace pomohou identifikovat lokality významné pro netopýry, mezi které patří i řada městských parků. Doufáme, že webové stránky spolu s novou databází přispějí nejen ke zlepšení ochrany netopýrů při kácení jednotlivých stromů, ale také k zachování důležitých netopýřích stanovišť při plánovaných úpravách zeleně,“ doplňuje Dita Weinfurtová, koordinátorka projektu ČESON zaměřeného na ochranu netopýrů v městském prostředí.


-red-

Grafická verze tohoto článku