Econnect - zpravodajství

Zprávy

Dobrovolnictví a byznys nejsou nesmiřitelné protiklady, poukazuje studie Volunteering and Labour Research.

31. 7. 2018 - PRAHA (Econnect / INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - V rámci projektu Youth Employability via Volunteering vydává organizace INEX-SDA závěrečnou studii „Volunteering and Labour Research – International Comparison: Czech Republic and Slovenia“, která přibližuje vztah mezi pracovním trhem a občanskou společností. Výzkum proběhl na základě rozhovorů, při nichž bylo komerční prostředí zastoupeno několika mezinárodními společnostmi, menšími podnikatelskými subjekty a jedním státním podnikem. Občanská společnost byla zastoupena neziskovými organizacemi věnujícími se dobrovolnickým aktivitám.

Dále se výzkumu účastnily zástupci slovinského Úřadu práce. Výsledky studie potvrzují kladný vztah komerční sféry k dobrovolnickým a charitativním aktivitám a poukazují tak na možný potenciál firemního dobrovolnictví a dobrovolnických aktivit, jež mohou být zužitkovány i v rámci komerční sféry. Dodatky studie pak detailněji věnují pozornost specifikům české a slovinské reality. Průzkum proběhl v průběhu roku 2017. Studii lze volně stáhnout na internetových stránkách INEX-SDA.

„Dobrovolnictví se v České republice ještě stále zotavuje z půl století dlouho trvajícího deformování agresivním režimem, ve kterém ‚ dobrovolnický' znamenalo ‚ povinný’… Trh práce zde do dnešní doby trpí jistými specifiky, obzvlášť co se týče vztahu k občanské společnosti. Trh práce a občanská společnost stále svádí souboj k nalezení společného jazyka a dobrovolnictví je toho dobrým příkladem,“ přibližují kontext post-socialistické společnosti autoři studie. Projekt Youth Employability via Volunteering se proto pokusil proniknout do tohoto vztahu a rozkrýt, jaký skutečný potenciál ke spolupráci se skrývá pod touto stereotypizující perspektivou. Zjišťovala se relevance dobrovolnických aktivit pro trh práce a přijímání nových zaměstnanců, jak jsou vnímány dovednosti a znalosti nabyté skrze neformální vzdělávání a též nakolik je dobrovolnictví pro zaměstnance atraktivní jako případný zaměstnanecký benefit.

„Rozhovory prokázaly, že pro uchazeče o práci je dobrovolnická zkušenost výhodou, zejména pokud v životopise a při pohovorech zmíní konkrétní dobrovolnické projekty, na kterých pracovali či které (v nejlepším případě) iniciovali. Již zaměstnaní lidé zapojení do dobrovolnických aktivit vnímají nejvyšší přínos v nabytých dovednostech a utužování kolektivu; pro zaměstnavatele je pak významnou přidanou hodnotou budování PR a vyšší loajalita zaměstnanců, kteří mají prostor věnovat se užitečným aktivitám mimo svou pracovní činnost. A celkově shledávají, že dobrovolnické aktivity mohou přispět k lepším výkonům svých zaměstnanců,“ vyjmenovává závěry studie Lenka Polcerová, vedoucí vzdělávacích projektů v organizaci INEX-SDA.

Projekt Youth Employability via Volunteering se realizuje v letech 2016 až 2018 a je zaměřen na podporu a rozvoj zaměstnatelnosti mladých lidí, kteří prošli dobrovolnickou zkušeností. Na realizaci projektu se podílejí společně tři organizace ze tří evropských zemí: INEX- Sdružení dobrovolných aktivit (Česká republika), Zavod Voluntariat (Slovinsko) and Solidarités Jeunesses (Francie). Projekt je podpořen programem Evropské komise Erasmus+. INEX-SDA je nestátní nezisková organizace, která se již od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Skrze své aktivity vytváří příležitosti k aktivnímu zapojení se do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život.

Odkaz pro stáhnutí studie:
https://www.inexsda.cz/docs/volunteering-and-labour-market-research-youth-employability-via-volunteering.pdf

Ilustrační fotografie (archiv INEX-SDA):
https://drive.google.com/drive/folders/1O-bxmzxQebSCPMd0-4LE0QSm0l2GWona?usp=sharing


-red-

Grafická verze tohoto článku