Econnect - zpravodajství

Zprávy

Hrad Grabštejn znovu ožije mezinárodním dobrovolnickým projektem

2. 7. 2018 - Hrad Grabštejn (Econnect / INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Hlavním úkolem letošního workcampu je zvelebení zahrady kolem hradu. Na dobrovolníky čekají práce jako vysekání náletových dřevin a rostlin, případně úklid zahrady a jiných prostor hradu. Kromě pracovní činnosti budou mít dobrovolníci dostatek času i na vzájemné seznamování a poznávání regionu. ,,Pro účastníky jsme si připravili pestrý volnočasový program plný her, výletů do přírody a jiných aktivit, které přispějí ke sdílení různorodosti našich kultur," uvádějí vedoucí workcampu Tereza Lepková a Martin Votava.

Hrad Grabštejn stojí na skalnatém kopci na území obce Chotyně u Hrádku nad Nisou. Postaven byl pravděpodobně ve 13. století. Ve století 16. prošel rozsáhlou přestavbou a získal tak svou dnešní renesanční podobu. V 50. letech 20. století, kdy se na hradě usídlila Československá lidová armáda, začalo postupné chátrání hradu. Restaurování bylo zahájeno po roce 1988 a obnova byla z větší části dokončena v roce 2010, práce menšího rozsahu se zde provádějí dodnes. Pro veřejnost byl hrad zpřístupňován postupně od roku 1993.

Nezisková organizace INEX-SDA, pod jejíž záštitou je workcamp pořádán, se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.


-red-

Grafická verze tohoto článku