Econnect - zpravodajství

Zprávy

Evropská komise navrhuje omezit zbytečné plasty. Ekologickým organizacím však chybějí konkrétní cíle

29. 5. 2018 - PRAHA (Econnect / Hnutí Duha ) - Evropská komise udělala první krok k vyčištění planety od všudypřítomného plastového odpadu. Plastové odpadky najdeme na nejvyšší hoře světa i na nejhlubším místě oceánu. Malé kousky plastů, takzvané mikroplasty, najdeme ve vodě, vzduchu, v půdě a dokonce i v potravinách a organismech.

Evropská komise v lednu 2018 zveřejnila takzvanou Plastovou strategii. Jako konkrétní kroky k jejímu naplnění včera navrhla novou směrnici obsahující celou škálu opatření od zákazu používání některých plastových výrobků na jedno použití, přes povinnost označování, po přenesení větší zodpovědnosti na výrobce jednorázových plastových výrobků.

Návrh Evropské komise bude ještě projednán v Evropském parlamentu a v Radě Evropské unie složené ze zástupců vlád členských zemí Evropské unie. Očekává se, že účinný by mohl být od roku 2021.

Ekologické organizace však Komisi vyčítají, že nenavrhuje žádné konkrétní - kvantitativní cíle pro snížení spotřeby zbytečných jednorázových plastů, jako třeba nerecyklovatelných kelímků na kávu nebo pro omezení používání plastového nádobí. Komise chce konkrétní cíle navrhnout až v rámci revize navržených opatření, které by mělo proběhnout až šest let od účinnosti směrnice, tedy asi v roce 2027.

V České republice se už dnes mohou organizace, firmy i úřady dobrovolně zapojit do omezování zbytečných plastů na jedno použití. Ministerstvo životního prostředí vede kampaň s názvem #dostbyloplastu, v rámci níž uzavírají dobrovolnou dohodu a v ní se přihlásí ke konkrétním cílům. Díky nim budou prokazatelně snižovat spotřebu jednorázového nádobí.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl: "Evropská komise si je vědoma, že jen vysoká recyklace, kterou se jí podařilo prosadit v rámci Balíčku pro oběhové hospodářství, není samospasitelným řešením. Je nutné přestat některé nerecyklovatelné věci prostě vyrábět. Firmy a úřady musí být více zodpovědné za výrobky, které vyrábějí a používají. To vše Evropská komise nyní navrhuje v nové směrnici. České firmy a úřady však nemusí s omezováním zbytečných plastů čekat na projednání směrnice všemi evropskými institucemi, ale mohou začít už nyní například díky iniciativě MŽP #dostbyloplastu."


-red-

Grafická verze tohoto článku