Econnect - zpravodajství

Zprávy

Sdružení Otevřeno oživuje zapomenuté pedagogické dílo Eduarda Štorcha

26. 4. 2018 - PRAHA (Econnect / Otevřeno ) - Eduarda Štorcha známe především jako amatérského archeologa a spisovatele knih pro mládež – Lovců Mamutů, Bronzového pokladu a dalších. Tento muž byl ale především celý život učitelem. Štorch už tehdy kritizoval nešvary českého školství, které nám znějí jako z dnešní doby – nevyhovující prostory, výuka zaměřená na memorování, přetěžování mládeže. Nespokojil se pouze s kritikou a navrhl několik reforem – jednou z nich byla reforma celého pojetí školního dějepisu, druhou například eubiotická reforma školy.

Eduard Štorch během dvacátých let minulého století vytvořil v Libni osobitý vzdělávací projekt, který pojmenoval Dětská farma. Žáci ze školy v Jindřišské ulici se totiž celkem tři dny v týdnu učili právě zde, na Libeňském ostrově, na místě, které si sami budovali a zvelebovali. Zde probíhala výuka tělocviku, přírodopisu, ale také pozemků apod. Své zkušenosti shrnul ve stejnojmenné knížce, která vyšla poprvé a naposledy v roce 1929.

Digitální verze vznikla jako profilová práce studenta Gymnázia Přírodní školy Oty Svátka a Daniela Pražáka, studenta PedF UK a místopředsedy Otevřena. Město Hořice poskytlo pro digitální šíření autorská práva, za což velmi děkujeme. Projekt digitalizace byl podpořen Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.

Reportáž České televize o Štorchově výročí a znovu-vydání knihy: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-z-metropole/218411058230015/obsah/613421-eduard-storch

Přejeme příjemné čtení.

E-kniha ke stažení ve formátu PDF: http://otevreno.org/wp-content/uploads/Detska%20farma%20-%20Eduard%20Storch.pdf
E-kniha ke stažení ve formátu EPUB: http://otevreno.org/wp-content/uploads/Detska%20farma%20-%20Eduard%20Storch.epub
E-kniha ke stažení ve formátu MOBI: http://otevreno.org/wp-content/uploads/Detska%20farma%20-%20Eduard%20Storch.mobi

Elektronickou knihu zpracovali:
Editoři: Ota Svátek, Daniel Pražák
Sazba: Ondřej Vraštil
Obálka: Eliška Andělová
Korektura: Otakar Hybner


-red-

Grafická verze tohoto článku