Econnect - zpravodajství

Zprávy

„Our volunteers, our superheroes!“ aneb organizace INEX-SDA oslaví Mezinárodní den dobrovolníků

1. 12. 2017 - PRAHA (Econnect/INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Oficiální program oslavy začne v 19:00 a celá akce bude přístupná široké veřejnosti. Součástí večera bude například promítání fotek a dokumentů z dobrovolnických projektů či hraní her. Pro návštěvníky, kteří ještě INEX-SDA neznají, pak bude připraven informační koutek, kde bude možno se seznámit se všemi krátkodobými i dlouhodobými možnostmi dobrovolnictví. Přesný program bude později zveřejněn na facebookové stránce akce.

Mezinárodní den dobrovolníků jako celosvětové poděkování

Mezinárodní den dobrovolníků je každoročním oceněním práce dobrovolníků po celém světě, kteří věnují svůj volný čas a úsilí pro dobro druhých a celé společnosti. Jeho oslavy připadají již od roku 1985 na 5. prosince, kdy byl tento den vybrán Organizací spojených národů. Hlásí se k němu například Červený kříž nebo Mezinárodní skautské hnutí.

INEX-SDA je nevládní neziskovou organizací, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Svými aktivitami chce podpořit společnost, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Věří, že dobrovolnictví a spolupráce na lokální i globální úrovni je cestou ke vzájemnému porozumění a nenásilí.

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE Z OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE DOBROVOLNÍKŮ V ROCE 2016 (autor: Marek Šurkala):
https://drive.google.com/drive/folders/1NoQLZqx0kkPggH2LySGHofRczCIBTENq?usp=sharing


-red-

Grafická verze tohoto článku