Econnect - zpravodajství

Zprávy

Nová šance na zaměstnání pro osoby zdravotně postižené a znevýhodněné

22. 11. 2017 - PRAHA (Econnect/Svaz tělesně postižených v České republice z. s. ) - Svaz tělesně postižených v České republice z. s. realizuje od listopadu 2017 projekt „Práce – součást aktivního života“. V Jihomoravském a Zlínském kraji, konkrétně v regionech Hodonín, Zlín a Znojmo, tak chceme podporovat lidi se zdravotním postižením při hledání práce a zvyšování kompetencí k nalezení a udržení zaměstnání. Do projektu nyní nabíráme klienty, a to osoby se zdravotním postižením z daných regionů, které jsou ve věku 50 až 64 let, nebo které mají nízkou úroveň vzdělání. Zájemci se mohou hlásit průběžně až do konce roku 2018, až do naplnění kapacity projektu. Lidé se zdravotním postižením musí vlivem svého handicapu čelit mnoha překážkám. Speciálně na trhu práce narážejí na velké množství bariér, které jim brání v úspěšném začlenění do pracovního procesu. Proto jim chceme pomoci řešit tuto neutěšenou situaci na trhu práce. V rámci projektu nabízíme klientům semináře a besedy na praktická témata týkající se hledání a udržení zaměstnání, dále poradenství, zmapování pracovních schopností a možností, bilanční a pracovní diagnostiku, zvýšení kvalifikace formou rekvalifikačních kurzů různého zaměření. Dále pracovníci projektu umožní klientům přístup k PC a pomoc s jeho ovládáním, což využijí zejména klienti, kteří nemají možnost při hledání práce a zpracování dokumentace používat vlastní PC. Důležitou aktivitou je samotné zprostředkování zaměstnání, umístění části klientů na pracovní místa a individuální podpora klientů při hledání zaměstnání. Snažíme se, aby všechny informace, dovednosti a podpora ze strany pracovníků projektu, které v rámci projektu klienti získají, byly přínosné pro nalezení nebo udržení pracovního místa. Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na internetových stránkách organizace http://svaztp.cz/projekty/projekty-eu/prace-soucast-aktivniho-zivota/. Rádi je zájemcům o projekt poskytnou také všichni pracovníci projektu - telefonicky, e-mailem nebo osobně v místech realizace projektu: - manažer projektu: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz - koordinátor Hodonín: Karla Zbořilová, tel.: 731 115 213, e-mail: karla.zborilova@seznam.cz - koordinátor Zlín: Alena Merhautová, tel.: 728 869 609, e-mail: alena.merhautova@centrum.cz - koordinátor Znojmo: Marta Holátková, tel.: 605 584 026, e-mail: martaholatkova@seznam.cz. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších osob se zdravotním postižením a seniorů. Organizace vykonává svou činnost již od roku 1990. Nabízí zejména sociální a zdravotní služby, jako rekondiční a rehabilitační pobyty, poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, vzdělávací, volnočasové a společenské aktivity, podporu při hledání zaměstnání, sportovní aktivity, distribuci Euroklíčů. Více informací: www.svaztp.cz.


-red-

Grafická verze tohoto článku