Econnect - zpravodajství

Zprávy

Učitel hokeje v Tibetu

9. 10. 2017 - BRNO (Econnect/Hnutí Brontosaurus ) - „Malý Tibet leží v severní Indii a je posledním místem na světě s nepotlačenou tibetskou kulturou. V zimě je zde –30 °C a oblast je pět měsíců uzavřená okolnímu světu,“ vysvětluje ředitel školy Tsewang Norboo. „Pro zkrácení dlouhých zimních dnů se podle našich tradičních kulturních zvyklostí bavíme různými oslavami a veselicemi. Na těch však hodně pije, a proto by naše škola ráda zajistila mladým lidem jiné způsoby zábavy,“ dodává.
Brontosauři v Himálajích dovezli v průběhu léta 2017 třicet kusů hokejového vybavení a pomohli postavit nové hokejové hřiště rozměrů 24 m na 12 m. Celá akce byla realizována díky skupině 25 dobrovolníků, kteří vybavení dovezli v batozích z ČR a potom vlastnoručně hřiště postavili. „Místní mi říkali, že díky naší podpoře jsou teď nejlépe vybavená instituce a nejvíce sofistikovanou konstrukcí hokejového hřiště v celém Malém Tibetu,“ vysvětluje ředitel Brontosaurů v Himálajích Jiří Sázel.
V hlavním městě Malého Tibetu se hokej již hraje. Tento rok se dokonce tým z hlavního města zúčastnil mezinárodního utkání s dalšími asijskými státy. „Když jsme se o tom doslechli, řekli jsme si, že do pěti let budou děti z naší vesnice reprezentovat Malý Tibet na mezinárodních zápasech,“ popisuje ředitel školy Tsewang Norboo.
Brontosauři v Himálajích v průběhu posledních let ve spolupráci s obyvateli vesnice Mulbekh pomohli postavit nové školní třídy a internát, zvedli počet studentů z 80 na 240 a umožnili studentům dosáhnout nejlepších studijních výsledků z celého okresu. Brontosauři v Himálajích získali 12 milionů Kč včetně darů od 14. Dalajlámy. Jsou tak jedinou českou neziskovkou spolufinancovanou 14. Dalajlámou. Naším plánem je postavit ekologický školní kampus pro 350 dětí, ve které budou děti moderně vzdělávány s inspirací v Buddhově učení a vzdělání bude finančně dostupné lidem všech sociálních vrstev. Pevně věříme, že se nám díky předchozím výsledkům podaří také úspěšně zavést výuku hokeje.


-red-

Grafická verze tohoto článku