Econnect - zpravodajství

Zprávy

Přijďte prozkoumat biodiverzitu luk a hmyzu Bílých Karpat

12. 8. 2017 - HOSTĚTÍN (Econnect/ZO ČSOP Veronica ) - Unikátně vysoká biodiverzita Bílých Karpat vedla k tomu, že byly vyhlášeny Biosférickou rezervací UNESCO. O druhové rozmanitosti luk a hmyzu se můžete dozvědět na dvou praktických seminářích a exkurzích, které pořádá Centrum Veronica v Hostětíně 23. srpna a 5. září 2017.

První ze seminářů bude věnován druhové rozmanitosti bělokarpatských luk, která je skutečně ohromující. Na 1m2 se zde vyskytuje až 75 druhů cévnatých rostlin (v NPR Čertoryje). Lektoři z Centra Veronica a ze Správy CHKO se zaměří na moravsko-slovenské pomezí. Budou se věnovat biodiverzitě v závislosti na geologických podmínkách, ale i v závislosti na péči o dané území - kdy lidská činnost biodiverzitu výrazně ovlivňuje a mění. Představí herbářové i mineralogicko-petrografické sbírky, nad kterými bude probíhat diskuse.

Po teoretické dopolední části bude následovat exkurze na významné a petrograficko-paleontologické lokality, kde budou vidět ukázky vlivu realizace správného managementu na konkrétních lokalitách.

Druhý seminář je zasvěcen hmyzu – významu brouků a motýlů pro krajinu moravsko-slovenského území a vlivu biodiverzity luk na populace hmyzu. Uvidíte entomologické sbírky a můžete si donést i své vlastní, aby vám lektoři pomohli určit neznámé druhy. S lektory z Centra Veronica a přírodovědného oddělení Muzea jihovýchodní Moravy ze Zlína se po obědě vydáte na odbornou exkurzi na lokality významné z hlediska vysoké druhové rozmanitosti evropsky významných společenstev brouků a motýlů v rámci chráněných biotopů.

Dozvíte se spoustu informací, budete mít možnost prodiskutovat vaše otázky, uvidíte řadu praktických ukázek nejen v herbářích a sbírkách, ale především v terénu.

Bližší informace o akcích naleznete na:

https://hostetin.veronica.cz/biodiverzita-luk-vybrane-oblasti-moravsko-slovenskeho-pomezi

https://hostetin.veronica.cz/biodiverzita-vybranych-skupin-hmyzu-moravsko-slovenskeho-pomezi


-red-

Grafická verze tohoto článku