Econnect - zpravodajství

Zprávy

Obchvat Frýdku-Místku je bez dílčího stavebního povolení

26. 7. 2017 - BRNO (Econnect/Děti Země ) - Schvalování části budoucího jižního obchvatu Frýdku-Místku se vrátilo do roku 2014, neboť ministr dopravy Dan Ťok na základě rozkladu Dětí Země z března 2015 svým rozhodnutím ze dne 19. července 2017 zrušil dílčí stavební povolení pro trasu dálnice R48 délky 370 metrů.

Ministr uznal, že asi třicítce vyjádření správců sítí a dotčených orgánů propadla platnost a že do stavebního povolení nebyly zahrnuty podmínky na ochranu životního prostředí ze závazného stanoviska EIA ze dne 6. února 2017.

„Rozhodnutí ministra jsme očekávali, protože obě zjištěné chyby byly zcela jasné, takže mu jeho rozkladová komise ani nic jiného navrhnout nemohla. Podle nás se ale stavební povolení z února 2015 mohlo zrušit již loni na podzim, protože tyto nezákonnosti byly již známé,“ upřesňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ministr ovšem neuznal například žádost Dětí Země o přezkum závazného stanoviska z roku 2013 k zásahu do ochranného pásma Přírodní památky Kamenec, které je součástí evropského území NATURA 2000, a přezkum závazného stanoviska EIA z února 2017. Tyto žádosti podají Děti Země znovu.

Stavební řízení pro pět stavebních objektů začalo v srpnu 2014, v únoru 2015 bylo vydáno stavební povolení, v březnu 2015 proti němu Děti Země podaly rozklad a ministr dopravy o něm rozhodl až nyní v červenci 2017.

„Ministerstvo dopravy od února 2014 ještě rozhoduje v druhém dílčím stavebním řízení pro obchvat Frýdku-Místku, které se týká trasy délky asi 2,3 km. Poslední námitky jsme podali v červnu 2017, takže nyní čekáme, kdy a jak ministerstvo rozhodne,“ upozorňuje dále Patrik na druhé řízení, které se týká dvanácti stavebních objektů v trase, která prochází Přírodní památkou Profil Morávky s cennými biotopy.

Obchvat Frýdku-Místku má být dlouhý 8,566 km a podle plánů Ředitelství silnic a dálnice ČR z prosince 2015 měla jeho výstavba probíhat od července 2016 do ledna 2020. Investiční náklady jsou odhadnuty na 3,9 mld. Kč (bez DPH).

Hlavním rizikem trasy a brzdou její výstavby je skládka odpadů, tzv. Skatulův Hliník, kterou má firma SUEZ Využití zdrojů, a. s. asi za 650 mil. Kč (bez DPH) od léta 2017 do roku 2020 odstraňovat.


-red-

Grafická verze tohoto článku