Econnect - zpravodajství

Zprávy

Číslo týdne: 0. Prodej Elektrárny Počerady Pavlu Tykačovi by znamenal pro vládu nulovou šanci na splnění vlastní Státní energetické koncepce. O prodeji má ČEZ rozhodnout pozítří

25. 4. 2017 - PRAHA (Econnect/Hnutí Duha ) - Přednostní využívání uhlí pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny je vážně ohroženo. Přitom jde o jeden z nejvýznamnějších pilířů platné Státní energetické koncepce. Zvažovaný prodej uhelné elektrárny Počerady z rukou ČEZu, společnosti s většinovým státním podílem vlastnictví, firmě Czech Coal uhlobarona a kontroverzního finančníka Pavla Tykače by vládu připravil o klíčový nástroj k naplnění vlastní koncepce. Pro Tykačovo rozhodování o tom, jak s případně koupenou elektrárnou zacházet - jak ji rekonstruovat a jak dlouho ji provozovat - hrají totiž celospolečenské zájmy energetické koncepce státu zcela druhořadou roli.

Státní energetická koncepce uvádí mezi svými axiomy, tedy podmínkami, které mají být dodrženy za všech okolností: "Prioritní zachování (ekonomicky i energeticky) efektivních systémů zásobování tepelnou energií, směřování hnědého uhlí primárně do kogenerace a zdrojů s nejvyšší účinností přeměny energie". Dlouhodobé spalování uhlí v elektrárně Počerady, která aktuálně spotřebuje více než pět milionů tun uhlí za rok a teplo nedodává, je v přímém rozporu s tímto principem.

Rovněž mezi strategickými prioritami energetické koncepce je uvedeno: "Priorita ve využití domácích zdrojů (OZE, uhlí) musí být dána na výrobu tepla či kombinovanou výrobu elektřiny a tepla před čistě kondenzační výrobou, a to zejména v zajištění dostupnosti uhlí pro centrální zdroje tepla". Podmínkou pro naplnění této priority je ukončení provozu kondenzační elektrárny v Počeradech v horizontu deseti let.

Podle optimalizovaného scénáře Státní energetické koncepce bude v roce 2040 činit česká spotřeba hnědého uhlí 150 PJ. Současná spotřeba elektrárny Počerady činí zhruba 40 % tohoto množství. Vzhledem k tomu, že Czech Coal vlastní další velkou elektrárnu ve Chvaleticích, je patrné, že ČEZ a teplárny by se dělily o menší díl.

Státní energetická koncepce přitom není z pohledu rychlosti útlumu uhelné energetiky nijak progresivním materiálem. Pro naplnění cílů klimatické dohody z Paříže je podle kalkulací konzultační společnosti Climate Analytics třeba ukončit výrobu elektřiny z uhlí v Evropě už do roku 2030.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA řekl: "Pavel Tykač se mi se svými záměry nesvěřuje, ale jeho dosavadní působení ukazuje, jak by v případě nákupu elektrárny Počerady postupoval. Nejde o žádného troškaře, který by hrál při zdi. Při plánu rekonstrukce Počerad bude hledět především na to, aby mu uhlí z vlastního dolu Vršany spalované ve vlastní elektrárně přinášelo maximální zisk. Požadavky energetické koncepce bude brát v úvahu zhruba stejně jako doporučení horoskopu z víkendové přílohy."

Novinky a zajímavosti ze světa energetiky, odpadů a ekonomiky najdete každý týden na www.cislotydne.cz


-red-

Grafická verze tohoto článku