Econnect - zpravodajství

Zprávy

Den Země připomíná, že starat se o prostředí, ve kterém žijeme, má smysl

19. 4. 2017 - PRAHA (Econnect/Toulcův dvůr ) - Svátek Dne Země byla původně aktivita, která vznikla nejen jako zamýšlený ekologický svátek, ale také jako určitý happening proti válce ve Vietnamu. Dnes si jím však připomínáme především pravé ekologické hodnoty a ne jinak tomu bude i v pátek 21. dubna ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze.

Tento svátek slaví mnoho organizací a každá si vybírá téma, které je jí blízké či je právě aktuální. Ve středisku ekologické výchovy na Toulcově dvoře se tento rok rozhodli věnovat těm nejmenším, drobným organizmům, jež tu s námi poklidně žijí, přesto si jich mnohdy ani nevšimneme. „Během Dne Země se na některé tyto organizmy podíváme a zjistíme, jak ovlivňují náš život. Ať už jsme v kuchyni, v zahradě, u rybníka nebo v lese. V porovnání se Zemí jsme i my lidé jen drobným organismem. Přesto ale můžeme svým jednáním významně ovlivňovat celý svět,“ upřesňuje Martina Chvátalová, ředitelka Botič o.p.s., jež letos na Toulcově dvoře tuto akci organizuje.

K vidění a prozkoumání toho bude opravdu hodně. Od toho, co se děje v půdě či ve vodě, jaký je skutečný včelí svět, jaké bakterie jsou v našem vlastním těle, které drobnosti mění naše okolí, i to, jak mohou děti ovlivnit svět. „Naše akce začíná ve 14 hodin a bude trvat až do hodiny 17. Během této doby Vám můžeme zaručit, že se toho dozvíte opravdu mnoho,“ dodává ředitelka Botič o.p.s. Martina Chvátalová.

Česká republika se k oslavě tohoto dne připojila v roce 1990. Nyní jej slaví více jak miliarda lidí ve zhruba 175 státech. Stal se tak největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.


-red-

Grafická verze tohoto článku