Econnect - zpravodajství

Zprávy

Rozvod! A co na to děti? Debatovat se bude na odborné konferenci

19. 4. 2017 - ČESKÉ BUDĚJOVICE (Econnect/THEIA - krizové centrum o.p.s. ) - Dle údajů Českého statistického úřadu vydaly soudy České republiky během prvních devíti měsíců roku 2016 rozhodnutí o rozvodu 19,2 tisíce manželství. Šlo o obdobný počet jako o rok dříve. Rozvodem bylo dotčeno 17,6 tisíce nezletilých dětí. Z dlouhodobého pohledu se počet rozvodů snižuje. Dalším pozitivním ukazatelem je vývoj průměrné délky trvání manželství při rozvodu, kdy v roce 2015 dosáhl 13 let. Každoročně roste v posledních letech i počet uzavřených manželství. „Zdá se tedy, dle těchto ukazatelů, že vývoj v této otázce je pozitivní,“ uvedla B. Čechová z krizového centra THEIA, „ale z pohledu praxe naší organizace máme na problematiku jiný pohled“.

„V naší poradně se věnujeme ve značné míře práci s dětmi a právě názory a postoje dětí jsou klíčovým tématem,“ doplňuje J. Knetl z Krizového centra pro děti a rodinu. A jak vše vnímají děti? „Rodiče se mě neptali, jestli se můžou rozvést a pak po mě chtějí, abych vymyslela, jak to bude po rozvodu. Nikdo se mě neptal, jak mi je, ale jak to chci. Já to vlastně nevěděla, potřebovala jsem víc času.“ (Jana 17 let). „Jsem naštvaný z toho, že se rodiče rozvádějí. Chci, aby to bylo rychle hotový, nebylo to trapný a aby to bylo spravedlivý“ (Jakub 13 let). „Panenka Ája pláče. Teto víš? Rodiče se hádají. Ája se bojí. Neví, kde má domeček.“ (Kačenka, 4 roky). „Já nemám rád, když se lidi hádají. JÁ PROSTĚ NEMÁM RÁD, KDYŽ SE LIDI HÁDAJÍ! Opravdu to nemám rád!“ (Fanda, 6 let).

„Poslechnout si názor zástupců institucí a organizací, které se v rámci rozvodu práci s rozvádějícími rodinami věnují, diskutovat o možnostech jak z pohledu dítěte vše nejlépe uchopit a vzít v úvahu platný legislativní rámec České republiky byl úkol našeho společného projektu a důvod k uspořádání konference,“ uvádí obě krizová centra. V prostorách Magistrátu města České Budějovice společně pořádají 24. 4. 2017 od 9.00 do 14.00 hodin odbornou konferenci s názvem „Zapojování dětí do rozhodování v praxi - zkušenosti institucí v oblasti rozvodové problematiky“. Jako prezentující přijali pozvání zástupci organizací a institucí, kteří se do rozvodového procesu zapojují. Roli moderátorky celé konference přijala JUDr. Věra Novotná, přední česká odbornice v oblasti rodinného práva a sociálně právní ochrany dětí.

Akce je realizována v rámci projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


-red-

Grafická verze tohoto článku