Econnect - zpravodajství

Zprávy

Zajímavá zjištění z výzkumu lokalit nové divočiny na jihovýchodě Prahy

28. 11. 2016 - PRAHA (Econnect/Usnea, o.s. ) - V průběhu let 2015 a 2016 proběhly terénní biologické a ekologické průzkumy lokalit nové divočiny na jihovýchodě Prahy. Konkrétně na protihlukovém valu na pravé straně dálnice D1 směr Praha na území MČ Prahy 11 a Prahy – Újezd, GPS: 50°1'19.555"N, 14°30'39.867"E a na Milíčovském vrchu, na jižním okraji Jižního Města v katastru městské části Praha – Újezd, GPS: N 50°1'25.867", E 14°31'51.960".

Na protihlukovém valu bylo zjištěno 83 druhů cévnatých rostlin, 20 druhů bezobratlých a 4 druhy ptáků, z nichž ani jeden není chráněn podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Na Milíčovském vrchu pak bylo zjištěno 137 druhů cévnatých rostlin, 23 druhů bezobratlých, 9 druhů ptáků a 3 druhy savců.
Zde byl zjištěn 1 druh cévnaté rostliny, chráněný podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., konkrétně kalina tušalaj (Viburnum lantana).

Přesto, že jsou na obou lokalitách v podstatě dobré podmínky, nebyl zde při průzkumech konaných v průběhu projektu zaznamenán žádný zástupce plazů.

Kromě jiného byl naplněn i další z očekávaných přínosů projektu Výzkum lokalit „nové divočiny“ na jihovýchodě Prahy - zmapování výskytu invazních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Celkem bylo na obou lokalitách zjištěno 34 invazních druhů cévnatých rostlin.

Z nichž je pro další vývoj lokalit nežádoucí přítomnost zejména následujících druhů, které mají tendence k významnému šíření: topol kanadský (Populus x canadensis), křídlatka japonská (Reynoutria japonica), škumpa orobincová (Rhus hirta), trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a tavolník van Houtteův (Spiraea x vanhouttei).

Tato zjištění budou využitelná pro další management a rozhodování o využití těchto lokalit.


Projekt „Výzkum lokalit „nové divočiny“ na jihovýchodě Prahy“ realizuje Usnea, o.s., trvá od září 2014 do prosince 2016 a je financován z grantových prostředků Hlavního města Prahy.


-red-

Grafická verze tohoto článku