Econnect - zpravodajství

Zprávy

Blíží se Mezinárodní den dobrovolníků, slavíme ho přes třicet let

25. 11. 2016 - PRAHA (Econnect/INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Dobrovolnictví má pro společnost velký význam

„V INEX-SDA se snažíme, aby naše dobrovolnické projekty podporovaly otevřenou společnost, respekt ke kulturním odlišnostem a udržitelný rozvoj. V mnoha zemích, jako je např. Francie nebo Velká Británie, má dobrovolnictví dlouhou tradici, ale také v ČR se každoročně zvyšuje povědomí o dobrovolnické práci a díky tomu přibývá aktivních lidí, kteří se zajímají o dění doma i ve světě a věnují se, bez nároku na finanční odměnu, obecně prospěšným činnostem. A to je důvod, proč každoročně slavíme Mezinárodní den dobrovolníků a šíříme povědomí, že dobrovolnictví je jednak šance pomáhat tam, kde to má smysl, ale také prostor pro seberozvoj, nové zkušenosti a potkávání zajímavých lidí,“ uvedla Martina Ekrtová, ředitelka INEX-SDA. Letos v INEXu oslaví dobrovolnický svátek v úterý 6. prosince od 19 hodin v Café Jedna. Akce je otevřená všem nejen z řad dobrovolníků. Více na Facebooku a webu.

Čísla mluví jasně

INEX-SDA letos eviduje 2225 zahraničních workcampů, 35 českých workcampů a zhruba tisíc dobrovolníků. Z toho 391 se zúčastnilo workcampů v České republice. Ty podporují regiony a pomáhají ve čtyřech různých oblastech - ekologie, komunitní rozvoj, sociální služby a renovace památek. Letos se zapojilo více lidí než loni, ale i tak poptávka po dobrovolnících převýšila nabídku. „Zvýšený zájem nových organizací i obcí o dobrovolníky nás těší. Po celé zemi najdeme projekty hodné podpory i místa, která by potřebovala oživit, zvelebit. Věříme, že se to bude dařit i v další sezoně,“ říká Renata Míchalová z INEX-SDA, koordinátorka workcampů v ČR.

Mezinárodní den dobrovolníků každoročně připomíná nejen lidem v západní Evropě, jak důležitou funkci ve společnosti plní dobrovolnická práce. Výše uvedená čísla jsou jasným ukazatelem směru i v České republice.

Kontaktní osoba:
INEX-SDA
Monika Urbášková, PR/média koordinátor
Telefon: +420 222 362 715
E-mail: pr@inexsda.cz
Web: www.inexsda.cz
FB: www.facebook.com/inexsda

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. Přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo právě obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně sedm set českých dobrovolníků.


-red-

Grafická verze tohoto článku