Econnect - zpravodajství

Zprávy

Autor nejlepší diplomové práce získá 10 000 korun

18. 11. 2016 - BRNO (Econnect/Lipka ) - XIV. ročník Soutěže diplomových prací s tematikou životního prostředí v Jihomoravském kraji vyvrcholí na mezioborové konferenci v úterý 22. listopadu 2016. Soutěž tradičně vyhlašuje Lipka a Jihomoravský kraj. Vítězové převezmou ocenění, nejlepší práce budou prezentovat a o tématech diskutovat s odborníky z praxe, akademické sféry, zástupci firem i neziskových organizací. Mezioborovou konferencí vyvrcholí zcela výjimečná soutěž – 28 soutěžících bakalářských a diplomových prací spojuje pouze fakt, že se týkají životního prostředí a ekologie v Jihomoravském kraji. Konkrétní témata jsou rozdílná a sahají od zalučnění orné půdy v Bílých Karpatech přes průzkumy biodiverzity a argumenty proti vyhlášení chráněného území až k zapojení veřejnosti do sběru dat pro monitoring ochrany přírody či návrh řešení církevních brownfieldů. „Různá zajímavá a zpravidla velmi aktuální témata lákají k diskusi velmi různorodé publikum a tak při příležitosti vyhlášení soutěže vzniká prostor pro jedinečné mezioborové setkání studentů, zástupců neziskového sektoru, akademiků i lidí z praxe,“ vysvětluje koordinátor soutěže Jan Trávníček. V rámci konference budou vyhlášeni vítězové v bakalářské i diplomové kategorii a kromě finanční odměny 10 000 Kč a věcných cen se mohou studenti těšit také na dvě zvláštní ocenění, a to za Odbor životního prostředí JMK a Lipku. Nejlepší práce jejich autoři prezentují a otevřou tak prostor k diskusi o výsledcích a navázání kontaktů. Studenti na sebe mohou takto upozornit a otvírá se možnost spolupráce s firmami a lidmi z praxe. Na závěr čeká všechny účastníky raut z lokálních potravin. Soutěž diplomových prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k Jihomoravskému kraji tradičně vyhlašuje Lipka a Jihomoravský kraj. Je určena absolventům bakalářského i magisterského stupně studia, kteří závěrečnou práci obhájili v daném akademickém roce. Všichni prochází hodnocením odborné komise složené z desítek hodnotitelů, které má za cíl vybrat a ocenit práce mimořádné a v daném oboru či kontextu výjimečné.


-red-

Grafická verze tohoto článku