Econnect - zpravodajství

Zprávy

Ministerstvo kultury uvolnilo 50,5 milionu na výstavbu muzejní expozice „Naši Němci“ v Ústí nad Labem

17. 5. 2016 - PRAHA (Econnect/Collegium Bohemicum ) - Ministerstvo kultury oznámilo, že registrovalo investiční akci obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum na výstavbu muzejní expozice „Naši Němci“ v Ústí nad Labem. Expozice existuje zatím ve formě 3D modelů, které jsou od začátku roku 2013 průběžně prezentovány odborné i široké, české i zahraniční veřejnosti. Až díky schválené investici ve výši 50,5 mil Kč ale Collegium Bohemicum může stálou expozici o rozloze více než 1,500 m2 postavit. V Ústí nad Labem tak vznikne rozsáhlé muzeum evropského významu a důležitý příspěvek ke zpracování evropské historie.

Jedná se o jednorázové a mimořádné navýšení rozpočtu MK. Tato částka nejde na úkor podpory jiných organizací nebo projektů financovaných MK.

„Jde o dlouho očekávané zhodnocení práce mezinárodního odborného týmu, který na přípravě expozice pracoval od roku 2008, a současně je naplněním zahraničně-politického závazku, za který se postavil i premiér Bohuslav Sobotka,“ říká ředitelka Collegia Bohemica Blanka Mouralová.

„Záměrem expozice je ukázat, že téma dějin německojazyčných obyvatel českých zemí nemusí vyvolávat kontroverze, naopak se stalo součástí pozitivní agendy a tématem spojujícím ČR a Německo, “ říká Ivo Losman z MZV, člen správní rady Collegia Bohemica. Jedním z dokladů je zájem prezidenta SRN Joachiama Gaucka, který se nechal ředitelkou Mouralovou o přípravě výstavy informovat během své poslední návštěvy v Praze.

„Projekt si vydobyl respekt mezi mezinárodními muzejními institucemi pro moderní a evropský přístup k otázce menšin,“ říká kurátor expozice Jan Šícha. Ukazuje Němce jako někoho, kdo významně spoluvytvářel kulturu českých zemí.

Collegium Bohemicum nyní vyhlásí půlroční výběrové řízení na zhotovitele, který expozici postaví podle již připraveného projektu ProjektilArchitekti s.r.o. Plánované otevření muzea v roce 2018 se může stát součástí oslav 100 let od vzniku Československa.


-red-

Grafická verze tohoto článku