Econnect - zpravodajství

Zprávy

Nové komiksy od Dětského krizového centra a Zdravého Jihomoravského kraje upozorňují na nebezpečí kyberprostoru

2. 2. 2016 - PRAHA (Econnect/Dětské krizové centrum ) - Dětské krizové centrum vydává už od roku 2013 preventivní komiksy, které se zaměřují na různé krizové situace v životě dětí a dospívajících. Díky obrovskému zájmu z řad různých zařízení pracujících s dětmi a mládeží chodí všech 12 dílů pravidelně k dotisku. Logicky tedy došlo k myšlence jejich rozšíření. Ve spolupráci se Zdravým Jihomoravským krajem jsme připravili a vydali první tři díly nové série věnující se kyberprostoru. Na poslední straně jednotlivých dílů naleznou děti kontakty na Linku důvěry Dětského krizového centra.

Zdravý Jihomoravský kraj se elektronickým bezpečím a nebezpečím zabývá od roku 2011. ,,V našem pracovním týmu stále hledáme nové možnosti, jak občany (v tomto případě děti) informovat o záludnostech, které na ně na internetu číhají a upozornit je na možné způsoby obrany. Jednou z takových možností je spolupráce s Dětským krizovým centrem. V loňském roce jsem měla možnost na konferenci v Brně k výročí Úmluvy o právech dětí, shlédnout přednášku vedoucí Linky důvěry Dětského krizového centra. Domluvily jsme se na setkání se zástupci DKC a poměrně rychle vznikly nápady na formy naší spolupráce například prolinky našich stránek, tisku informačních letáčků pro děti o činnosti centra a hlavně pokračování komiksů, které již byly vytvořeny, tentokrát na téma kyberšikana. Věříme, že tyto naše aktivity nebyly posledními a budeme v navázané spolupráci pokračovat i v příštích letech,“ doplňuje ke vzniku spolupráce Martina Brtnická ze Zdravého Jihomoravského kraje.

Preventivní aktivity jsou součástí služeb Dětského krizového centra. Kromě komiksů a dalších odborných materiálů pořádá také filmový festival Odvrácená strana dětství. ,,Filmový festival Odvrácená strana dětství je pro nás možností netradičního setkání s veřejností. I letos plánujeme další ročník, který se bude konat od 23. do 25. listopadu. Každý rok upozorňujeme na významné dny týkající se dětí a jejich práv, kterými jsou 19. a 20. listopad. Dne 19. listopadu je Světový den prevence týrání a zneužívání a 20. listopadu slavíme přijetí Úmluvy o právech dítěte,“ dodává preventistka Dětského krizového centra Petra Melingerová.

Tématy jednotlivých dílů komiksů jsou kyberšikana, kybergrooming a rizika poskytování osobních informací. Výhledově se bude série výše komiksů dále rozšiřovat. Komiksové příběhy pro Vaši školu či jiné zařízení můžete ZDARMA objednávat na adrese: komiksy@ditekrize.cz.

Kontakt: Ing. Petra Melingerová, mobil: 774 728 894, e-mail: melingerova@ditekrize.cz


-red-

Grafická verze tohoto článku