Econnect - zpravodajství

Zprávy

O víkendu bude vrcholit Tříkrálová sbírka v Olomouci a okolních obcích

6. 1. 2016 - OLOMOUC (Econnect/Charita Olomouc ) - Dvě skupinky Tří králů navštívily během středečního dopoledne významné olomoucké instituce. Jedna skupinka reprezentovala Charitu Olomouc a obcházela městské instituce - Magistrát města Olomouce, rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, děkanát Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, Kurie arcibiskupství a Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci. Skupinka Tří králů se letos skládala z Jiřího Borika (ředitel Hospice na Svatém Kopečku), Petra Prinze (vedoucí střediska Samaritán) a Maxmiliána Gottwalda (bratr – kapucín). Druhá pak byla vyslaná za Arcidiecézní Charitu Olomouc a obcházela především krajské instituce.

Nejvíce kolednických skupinek se bude v ulicích Olomouce a v okolních obcích pohybovat o víkendu 8. – 10. ledna. „Letošní rok zaznamenáváme nárůst kolednických skupinek. Zatím jsme jich vypravili 338, ale ještě to není vše. Vybrané dary budou využity při terénní paliativní péči (péče o umírající), na přímou pomoc (pro lidi v akutní krizi), na podporu rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením a na rozvoj centra materiální pomoci,“ uvedla Terezie Táborská, koordinátorka sbírky za Charitu Olomouc.

V rámci Tříkrálové sbírky v Olomouci budou také probíhat dvě hudební vystoupení v obchodním centru Šantovka. První vystoupení proběhne ve čtvrtek 7. ledna od 15 hodin a účinkovat bude pěvecký kvartet. Druhé vystoupení žesťového kvartetu pak proběhne v neděli 10. ledna také od 15 hodin.

Zprávy o průběhu a výsledky koledování bude Charita průběžně uveřejňovat na webových stránkách: http://www.trikralovasbirka.cz/.


-red-

Grafická verze tohoto článku