Econnect - zpravodajství

Zprávy

Český rozhlas opět selhává v informování o obchodní úmluvě TTIP, potvrdila Rada Českého rozhlasu

8. 12. 2015 - PRAHA (Iuridicum Remedium, z. s. ) - Předseda Rady Českého rozhlasu Petr Šafařík označil kritický podnět na adresu zpravodajství Českého rozhlasu za velmi komplexní a s mnoha relevantními argumenty. „Oceňujeme rovněž preciznost, s níž odkazujete na konkrétní pořady Českého rozhlasu i přesvědčivou argumentaci dokládající, že by danému tématu měl Český rozhlas věnovat velkou pozornost,“ dodal Šafařík a poděkoval autorovi zpětné vazby.

>>Tendenční vyjádření šéfa zpravodajství Českého rozhlasu

Rada Českého rozhlasu naopak projevila nespokojenost s obhajobou ředitele Centra zpravodajství Českého rozhlasu Tomáše Pancíře. Označila ji za zavádějící nebo dokonce tendenční. „Zaráží nás, že je z několika míst vyjádření Českého rozhlasu patrná tendenčnost: kritické hlasy vůči TTIP podává s negativním nádechem coby projevy „aktivistů“ a šířeného strachu.“

Rada Českého rozhlasu zároveň vyzývá vedení Českého rozhlasu k tomu, aby téma TTIP dostalo stejně jako jiná závažná témata zvýšenou pozornost a aby bylo zpracováno v širokých souvislostech a s potřebnou pluralitou dle Zákona o Českém rozhlase a Kodexu Českého rozhlasu.

>>Nesplněné sliby o nápravě

Jedná se už o druhý případ v řadě, kdy Rada Českého rozhlasu negativně ohodnotila zpravodajské pokrytí tématu obchodní úmluvy TTIP Českým rozhlasem. Již v květnu konstatovala na základě dřívějšího podnětu, že „Český rozhlas v daném případě neplnil dobře svou povinnost“.

Šéf rozhlasového zpravodajství Pancíř přitom již tenkrát sliboval, že rozhlas tématu vyčlení dostatečný prostor ve vysílání a že „naší snahou je a bude skutečně vysvětlit (a přinést v tomto směru i širokou paletu rozdílných pohledů a názorů), co navrhovaná úmluva přinese.“


-red-

Grafická verze tohoto článku