Econnect - zpravodajství

Zprávy

Olomoučané mohou potřetí prožít Noc venku

11. 11. 2015 - OLOMOUC (Econnect/Charita Olomouc ) - Projekt Noci venku je inspirován obdobnou akcí, která probíhá v Anglii již několik let. Začaly s ní skupinky studentů, kterým nebyl lhostejný osud lidí bez domova. Cílem akce je seznámit veřejnost s problematikou bezdomovectví, umožnit jim poznat zážitkovou formou, jaké je to spát venku v chladné podzimní noci, a zároveň získat prostředky, které jsou použity na podporu potřebných. V roce 2012 jako první v republice proběhla akce v Ostravě, letos je zapojeno již 18 měst, v Olomouci bude Noc venku potřetí. Není náhodou, že se akce koná ve druhé polovině listopadu, kdy venkovní teploty značně klesají a začíná nejtěžší období pro ty, kteří žijí na ulici.

Vstupným na akci jsou potraviny (instantní polévky, konzervy, cukr, čaj a podobně) v hodnotě 50 Kč, které jsou symbolicky ukládány do popelnic, které zapůjčují Technické služby města Olomouce. Vybrané potraviny následně slouží v terénních programech a v nízkoprahovém denním centru, které provozuje Charita Olomouc v rámci střediska Samaritán pro lidi bez domova. Potraviny pomáhají klientům během náročného zimního období.

Letošní program bude zahájen vystoupením, které je již tradičně věnováno společné improvizaci skupiny O.Li.V.Y. a divadelního spolku Úlet, jehož herci mají s bezdomovectvím zkušenost. Následují koncerty Ghost of You a Kittchen.

Hlavní program bude zakončen promítáním „filmu na dobrou noc“, tentokrát to bude Nenasytná Tiffany.

Návštěvníci se dále mohou zapojit do výtvarné dílny, vyslechnout si přednášku o bezdomovectví nebo třeba napsat tematickou pohlednici těm, kteří jim na Noci venku chybí.

Gulášovou polévku a horký čaj bude, také již tradičně, vařit Armáda České republiky v polní kuchyni.

Nejodvážnější účastníci akce mohou přespat pod širým nebem a ráno obdrží certifikát.

Akce je nízkorozpočtová, organizaci zabezpečují bezplatně dobrovolníci, ostatní nezbytné výdaje jsou hrazeny z podpory Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Statutárního města Olomouce, sociální firmy SocioFactor a dalších dárců.


-red-

Grafická verze tohoto článku