Econnect - zpravodajství

Zprávy

Bez předsudků pomáhá již 1000 zaměstnanců v sociálních službách

1. 9. 2015 - PRAHA (Econnect/Portus Praha ) - Ve vzdělávacích kurzech projektu Pomáhání bez předsudků si více než 950 zaměstnanců v sociálních službách ze Středočeského a Ústeckého kraje odpovědělo na mnoho palčivých otázek z jejich denní praxe. Dozvěděli se jak a proč předsudky vznikají, naučili se čelit projevům a pracovat s intolerancí a diskriminací nebo rozvíjeli své dovednosti, které jim pomohou rozpoznat příčiny a nalézat řešení konkrétních situací stereotypního chování založeného na předsudcích. Novým pohledem se též podívali na vlastní práci, jejímž základem je pomáhání, v praxi často postavené do poněkud nevděčné role. Dokázali pojmenovat, rozpoznat a reflektovat práci s klientem a zabývali se vlastními předpoklady pro roli pomáhajícího profesionála.

Dvoudenní kurzy akreditované MPSV probíhaly bezplatně od března 2014 do června 2015 často přímo v konkrétním zařízení sociální péče nebo v jejich domovském městě a byly upraveny tzv. na klíč pro jejich specifické potřeby i zaměření. Využití pro praxi bylo také velmi kladně hodnoceno samotnými objednateli. Pro sledování způsobu vedení kurzů byly absolventi požádáni, aby vyplnili dotazník zpětné vazby s deseti kritérii, jež mohli hodnotit na pěti škálové stupnici. Kurzy byly co do organizace, práce lektorů, poměru teorie a praxe, očekávání i dalších hledisek ve všech sledovaných kritériích ohodnoceny jasnou většinou absolventů v těch nejvyšších hodnotách.

O Pomáhání bez předsudků ovšem není nutné mluvit jen v minulém čase. I po ukončení projektu financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu zůstávají výše zmíněného kurzy v nabídce vzdělávání Portus Praha, z.ú. a je možné si je objednat na www.portus.cz


-red-

Grafická verze tohoto článku