Econnect - zpravodajství

Zprávy

Nový český překlad licencí Creative Commons 4.0 se otevírá veřejnému připomínkování

7. 7. 2015 - PRAHA (Econnect/Iuridicum Remedium, o. s. ) - Na jeden měsíc, do 9. 8. 2015, je licence otevřená všem podnětům k jazykovým úpravám, odhalením chyb v textu nebo pouhým doporučením na změny formulací. V přehledné tabulce vedle sebe stojí originální znění v angličtině a vedle něj český návrh. Ten už prošel prvním kolem odborného připomínkování, na němž se podíleli například právníci z Masarykovy univerzity v Brně nebo experti z občanského sdružení Iuridicum Remedium.

Následně byl návrh českého překladu konzultován s vedením organizace Creative Commons a dopracován do stávající podoby. V této chvíli jej tým předkládá „crowdsourcingu“ – přesně v duchu původní myšlenky licencí. Věří, že veřejná konzultace může objevit nové podněty a vylepšit dílo jako celek.

Oproti předchozím verzím přináší nová verze licencí jednu zásadní novinku. Creative Commons 4.0 již nejsou portovány (tedy přizpůsobeny národní právní úpravě) a na rozdíl od předchozích verzí tak existuje pouze jediné znění licencí a překlad by tak měl být čistě jazykový, samozřejmě za použití české právní terminologie. Tímto sjednocením by se mělo docílit zjednodušení celého systému licencí a usnadnění jejich dalšího šíření.

Creative Commons (CC) je světově rozšířená jednoduchá autorská licence, která umožňuje snadné licencování jakýchkoli autorských děl. Namísto vypisování složitých podmínek stačí přidat jednoduché piktogramy odkazující na text právního ujednání. Tím jsou chráněni autoři i uživatelé děl.

V týmu Creative Commons Česká republika, který se stará o rtrozšiřování licencí působí Masarykova univerzita v Brně, nevládní organizace Iuridicum Remedium a Národní technická knihovna.


-red-

Grafická verze tohoto článku