Econnect - zpravodajství

Zprávy

Miroslav Petříček rozmlouval o duševním zdraví

28. 5. 2015 - PRAHA (Econnect ) - Zaplněný sál kavárny Liberál v pražských Holešovicích vyslechl debatu s filosofem Miroslavem Petříčkem na téma duševního zdraví o melancholii, šílenství a myšlení. Moderovali Jindřiška Vlčková a Tomáš Vaněk, kteří do debaty přispívali vlastními pohledy ze zkušenosti s duševním onemocněním. Moderátoři se na začátku s profesorem Petříčkem dohodli na tykání a celá debat se nesla v přátelském duchu. Trvala hodinu, další necelá půlhodina byla vyhrazena pro dotazy posluchačů.

"Aby společnost mohla existovat, musí projevovat určitou míru vstřícnosti a sociálního cítění. Když se snažím něčemu porozumět, tak taky trochu musím bojovat se svých strachem. Ke vstřícnosti je proto třeba odvaha," uvedl Miroslav Petříček k problematice stigmatizace a vyloučení duševně nemocných. Podle něho je pojem šílenství věcí zejména kulturní povahy, který lze integrovat. To jak se kultura vztahuje k duševní nemoci vypovídá o stavu společnosti.

Tomáš Vaněk upozornil, že nálepka schizofrenie ztěžuje účast ve společenské debatě. Ačkoli pro něho samotného byla diagnoza úlevná, protože i tahle nálepka je lepší než nejistota. Miroslav Petříček na to reagoval, že jakékoliv vysvětlení je lepší než žádné. Člověk melancholický a hloubavý může být ohrožen zádumčivostí, ale bez toho by třeba nenapsal hezkou báseň. Vidí svět jako nepravý, zkažený a odsouzený k zániku. Filosof, který prohlédne nicotnost, je schopen vznést se k ideím.

Předsudky fungují na základě zkratkovitého myšlení, například z případu, kdy duševně nemocný člověk byl agresivní, se vytvoří předsudek, že všichni nemocní jsou bezdůvodně agresivní. Duševně nemocný člověk trpí a společnost se má starat o trpící, ne se jich zbavovat, jinak je společnost zvlčilá. Utrpení však lze vzít i jako výzvu, přestože duševní nemoc je nepříjemná zkušenost.

Jindřiška Vlčková sdělila, že utrpení prožívala, když se podvolovala představám okolí a snažila se přizpůsobit. Přestala trpět, když se naučila vyvážit potřeby své a potřeby okolí. Miroslav Petříček k tomu dodal, že stejně je třeba vyvažovat i úlohu vědy. Na jedné straně je znalost kultur a na druhé straně je medicínská věda. V době proroků neexistovalo slovo psychóza.

Besedu uspořádalo ve středu 27. května 2015 od 19,00 hodin Studio 27 ve spolupráci s psychosociální neziskovou organizací Fokus Praha za podpory Norských fondů a ministerstva zdravotnictví. Videozáznam z besedy pořídila společnost Proficam.

Tým Studia 27 je tvořen lidmi se zkušeností s duševním onemocněním zejména schizofrenií. Jejich tvorba je zaměřena na film a žurnalistiku. Vedoucím projektu je Břetislav Košťál.

Další akce proběhne v kavárně Liberál 10. června 2015 od 19,00 hodin s Jarmilou Balážovou na téma pozice stigmatizovaných lidí v médií z pohledu tiskové mluvčí ministra pro lidská práva.


Michal Štingl

Grafická verze tohoto článku