Econnect - zpravodajství

Zprávy

Zastavte vývoz zbraní do Egypta, vyzvaly evropské organizace české ministry

16. 4. 2014 - BRNO (Econnect/NESEHNUTÍ ) - Česká republika se chystá povolit prodej 29 tisíc pistolí CZ-75 a 10 milionů kusů munice kalibru 9 mm egyptské policii. Děje se tak i přes soustavné porušování lidských práv ze strany egyptských orgánů vůči vlastnímu obyvatelstvu – byl to právě zásah egyptských policejních sil proti táborům Muslimského bratrstva dne 14.srpna, po kterém zůstalo několik stovek mrtvých demonstrantů. V reakci na tyto události se Evropská unie rozhodla vývoz zbraní do Egypta zastavit a tehdy tak učinila i Česká republika. Dnes však chce ČR vývoz zbraní do této země znovu obnovit, přitom sama přiznala dlouhodobě neuspokojivý stav ochrany lidských práv v Egyptě, a to na půdě Rady OSN pro lidská práva. NESEHNUTÍ se proto spolu s dalšími evropskými nevládními organizacemi obhajující lidská práva obrací na ministra průmyslu a obchodu a ministra zahraničních věcí s výzvou aby tento vývoz zavčas zastavili.

V Egyptě probíhá soustavné porušování lidských práv ze strany vládních orgánů – je omezováno právo shromažďovat se, neozbrojené demonstrace jsou násilně rozháněny, množí se útoky na lidskoprávní organizace, jsou vězněni novináři, vyplývá tak ze zpráv mezinárodních lidskoprávních organizací. Neuspokojivý stav lidských práv v zemi přitom přiznala v nedávné době i Česká republika, když se na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva připojila spolu s dalšími 26 státy ke stanovisku vyjadřujícímu znepokojení nad stavem lidských práv v Egyptě. Ve stanovisku se doslovně píše: „Vyjadřujeme znepokojení nad omezováním práv na pokojné shromažďování, svobodu projevu, sdružování a nad nepřiměřeným použitím smrtících prostředků ze strany egyptských bezpečnostních složek proti demonstrujícím, které vedlo k velkému množství úmrtí a zranění“. Dopis dále obsahuje výzvu k okamžitému nezávislému vyšetření incidentů, při kterých umírali demonstrující.

„Vyznívá to velmi pokrytecky když Česká republika na jedné straně vyjadřuje znepokojení nad stavem lidských práv v Egyptě a na druhé straně zase povoluje vývoz zbraní jeho represivním složkám“ upozorňuje Peter Tkáč z NESEHNUTÍ na to, že je důležité, aby byla zahraniční politika ČR konzistentní s politikou obchodní a dodává: „Nesmíme vyzbrojovat režimy, které zároveň kritizujeme za porušování lidských práv – přednost před ekonomickým profitem zbrojovek musí mít ochrana lidských práv“.

Zodpovědnost za udělování licencí na vývoz zbraní z České republiky leží na Ministerstvu průmyslu a obchodu, to ale musí získat kladné stanovisko Ministerstva zahraničních věcí, které v něm zohledňuje lidskoprávní aspekt zakázky a také dodržování mezinárodních závazků. NESEHNUTÍ se proto spolu s dalšími lidskoprávními organizacemi z ČR, Slovenska, Švýcarska, Německa, Nizozemí a Velké Británie rozhodlo obrátit otevřeným dopisem na ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a na ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka s výzvou k zastavení vývozu českých pistolí a munice do Egypta.

Plánovaný vývoz je podle všeho rovněž v rozporu s dalším důležitým dokumentem EU a to se Společným postojem rady 2008/944/SZBP, konkrétně s druhým kritériem Článku 1, kde se, podobně jako ve Stanovisku EU k Egyptu, uvádí, že členské státy EU: „zamítnou vývozní licenci, jestliže existuje zřejmé riziko, že vojenské technologie nebo vojenský materiál, které mají být vyvezeny, mohou být použity pro vnitřní represi“.


-red-

Grafická verze tohoto článku