Econnect - zpravodajství

Zprávy

České ženy jsou znechuceny z politické scény. Ve volbách by rády daly přednost ženským kandidátkám

24. 4. 2014 - PRAHA (Econnect/Fórum 50 % ) - České ženy jsou znechuceny z politické scény, o konkrétní politická témata se však aktivně zajímají. Ženské kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu jsou pro ně přitažlivé a daly by jim přednost. To vyplývá ze studie, kterou dnes představilo Fórum 50 %, organizace usilující o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Fórum 50 % zároveň zahájilo kampaň na podporu kandidátek v květnových evropských volbách.

Kvalitativní studie, kterou zpracovaly pracovnice Sociologického ústavu AV ČR, se věnuje postojům mladých žen k volbám (nejen) do Evropského parlamentu, k politice a Evropské unii. Ačkoli účastnice výzkumu vyjadřovaly znechucení z politické scény, o konkrétní politická témata se aktivně zajímaly. Ze studie dále vyplývá, že ženské kandidátky ve volbách do EP jsou pro mladé ženy přitažlivé a daly by jim přednost, i když i o nich se podle svých slov snaží nejdříve získat informace a nevolit je pouze proto, že jsou to ženy. Celá studie je k dispozici zde: https://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/postoje-mladych-zen-k-volbam-nejen-do-evropskeho-parlamentu-k-politice-a-k-evropske-unii.doc

„Mezi témata, která jsou pro mladé ženy zajímavá a mají potenciál přitáhnout je k volbám, patří například kombinace práce a péče o děti, problém různé odměny za stejnou práci či témata související se zdravotnictvím nebo kvalitou potravin. Možná překvapivě neměly ženy v naší sondě příliš zájem o témata korupce a imigrace,“ uvádí jedna z autorek studie, socioložka Marta Vohlídalová.

Studie tak částečně vyvrací mýtus, že české ženy o politiku nemají zájem a proto se ani aktivně politicky neangažují. „V Evropském parlamentu zasedá celkově 36 % žen, nejvyšší zastoupení žen má Finsko (61 %), zastoupení 50 na 50 Slovinsko, Chorvatsko i Malta. Česká republika je se svými aktuálními necelými 23 % žen třetí od konce,“ říká ředitelka Fóra 50 %, Jana Smiggels Kavková. „Nevěřím, že jsou české ženy méně schopné či ambiciózní než ženy z jiných evropských zemích. Zásadním problémem je zejména postoj českých politických stran, které otázku vyrovnaného zastoupení považují za zcela okrajovou a ženy na kandidátkách umisťují – až na čestné výjimky – na nevolitelná místa,“ doplňuje.

Její slova dokládá i poslední analýza kandidátních listin do voleb do EP. Na tzv. „volitelných“ místech kandidátních listin, tedy v první pětici, najdeme pouze 25 % žen. S ohledem na předvolební průzkumy bude ČR v EP po volbách s největší pravděpodobností zastupovat 6 politických stran: ANO 2011, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS a TOP 09. Pokud se do květnových voleb výrazněji nezmění voličské preference, budou zvoleny stejně jako v minulých volbách pouze 4 ženy.

Fórum 50 % proto dnes zahájilo kampaň za preferenční hlasy ženám kandidujícím ve volbách do Evropského parlamentu. Kampaň bude mít svou kontaktní i mediální část a bude vybízet voliče a voličky k tomu, aby prostřednictvím svých 2 preferenčních hlasů podpořili právě ženské kandidátky. Více informací o kampani najdete na webu www.zenyproevropu.eu, na videospot se můžete podívat na kanálu Fóra 50 % na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=52dg8ARxOlI&list=UUgt_ZRDLgnbj9sAIhDP-ROA


-red-

Grafická verze tohoto článku