Econnect - zpravodajství

Zprávy

IuRe chce pomoci seniorům, kteří se potýkají s dluhy a exekucemi. Nabízí bezplatnou právní pomoc.

18. 2. 2014 - PRAHA (Econnect/Iuridicum Remedium, o. s. ) - Díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) může tato právnická neziskovka navázat na úspěšné aktivity poskytování bezplatného právního poradenství těm, kteří si nemohou dovolit komerční právní pomoc a pokusí se o pročištění exekutorské džungle. „Senioři často nemají prostředky na komerční právní pomoc. Mají relativně malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem ke svému věku nejsou často bez pomoci schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti. Často na ně tíživě dopadají nejen jejich vlastní dluhy, ale i dluhy jejich dětí nebo vnuků,“ uvádí ředitel IuRe Jan Vobořil. „V obavě před tím, že exekutor navštíví i jejich byt nebo dům a bude zabavovat jejich věci, pak často raději platí exekuce za své zadlužené děti nebo vnuky, čímž se sami dostávají do složité sociální situace,“ dodává Vobořil.

Značná část seniorů se dostává do sociální tísně a zároveň obvykle nemá možnost zlepšit svou finanční situaci vlastní výdělečnou činností. To se pak negativně odráží v uzavírání nevýhodných úvěrů a roztočení dluhové spirály.

IuRe nabídne seniorům bezplatnou právní pomoc v osobní poradně umístěné v Praze 7. Po objednání na tel. čísle 776 703 170 zde mohou senioři využít bezplatné poradenství advokáta. „Je nutné, aby s sebou klient přinesl všechny podklady a měl připraven základní popis problému “, uvádí Vobořil a dodává, že tato příprava později při samotné poradě s advokátem pomáhá rychle se zorientovat v problému a efektivněji se věnovat jeho následnému řešení. Ve strategických případech pak IuRe bude poskytovat i bezplatné advokátní zastoupení v soudních nebo exekučních řízeních.

V projektu se bude IuRe věnovat i osvětové činnosti. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi zaměřenými na pomoc seniorům chce uspořádat několik informačních setkání, které se zaměří na prezentaci problematiky, zodpovídání dotazů a nabídky služeb, které v rámci projektu nabízí. Na webu www.iure.org zároveň provozují bezplatnou online právní poradnu, která je mimo jiné věnována rovněž problematice exekucí. Komunikovat lze v odůvodněných případech a po telefonické domluvě i korespondenčně.

IuRe je nevládní nezisková organizace typu „watchdog“. Zaměřuje se na ochranu lidských práv ve vztahu k novým technologiím, na ochranu práva na soukromí, ale i na watchdogové aktivity a poskytování právní pomoci s cílem zabránit sociálnímu vyloučení ohrožených skupin občanů, zejména v oblasti dluhové a pracovněprávní problematiky.


-red-

Grafická verze tohoto článku