Econnect - zpravodajství

Zprávy

Sdružení pro integraci a migraci zahájilo projekt na podporu cizinců v ČR

26. 2. 2014 - PRAHA (Econnect/Sdružení pro integraci a migraci ) - Sdružení pro integraci a migraci s počátkem roku 2014 zahájilo realizaci projektu Pomocná ruka 5 na podporu cizinek a cizinců v Praze a Středočeském kraji.
Pracovníci SIMI budou poskytovat individuální právní a sociální poradenství a asistenci, psychosociální pomoc. Sdružení bude klientům asistovat při styku s úřady a jinými veřejnými institucemi a při dalších situacích souvisejících s jejich integrací do české společnosti a organizovat vzdělávací semináře.

Poradenství je poskytováno zejména v otázkách souvisejících s pobytem na území ČR a prevencí před ztrátou pobytového oprávnění, v oblasti pracovněprávní a v oblasti zdravotní péče či vzdělávání. Poradenství je koncipováno jako bezplatné a bude poskytováno v úředních hodinách v pražské kanceláři organizace a dále pak terénní formou i v dalších městech Středočeského kraje.

V rámci projektu se uskuteční také 14 informačních seminářů, zaměřených na zvýšení právního povědomí cizinců v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dalšími legislativními novinkami. Po celou dobu projektu bude probíhat také distribuce letáků s informacemi o poskytovaných službách a kontakty.
V rámci projektu bude rovněž využito spolupráce s dobrovolníky, kteří zajistí doučování a asistenci potřebným klientům. Projekt Pomocná ruka 5 navazuje na úspěšně realizovaný projekt Pomocná ruka 4, který se setkal s velkým zájmem cizinek a cizinců.


-red-

Grafická verze tohoto článku