Econnect - zpravodajství

Zprávy

REpublicBRNO: Brňanům vadí před Hlavním nádražím zábradlí, absence stojanů na kola i špína

28. 1. 2014 - BRNO (Econnect/Nadace Partnerství ) - Prostor před Hlavním nádražím v Brně byl tématem druhého veřejného fóra projektu REpublicBRNO, které se uskutečnilo v pondělí 20. ledna v Otevřené zahradě. Plný sál zájemců z řad odborné i laické veřejnosti diskutoval za účasti náměstka primátora Roberta Kotziana, vedoucího odporu dopravy Vladimíra Bielka a dalších zástupců veřejné správy o budoucnosti a možných úpravách, které by proměnily k lepšímu dnes chaotický prostor před hlavním nádražím v Brně. „Z diskuze vyplynulo, že město chce dílčí zlepšení prostoru před nádražím realizovat do konce letošního roku,“ říká Robert Sedlák z Nadace Partnerství, která fórum organizovala.

V první části večera byla představena kvalitativní sociologická sonda autorů Lucie Galčanové, Barbory Vackové a Roberta Osmana, kteří v roce 2010 zkoumali to, jak lidé pocitově prostor před nádražím vnímají. „Mezi respondenty byla mladá maminka s kočárkem, handicapovaný člověk na vozíku i uživatel auta, takže jsme se na prostor mohli podívat z několika různých perspektiv,“ vysvětlila Lucie Galčanová. Na základě hloubkových rozhovorů došli autoři k definici prostoru před nádražím jako prostoru protikladného – je „chaotický, ale dopravně funkční; špinavý, ale vizuálně pozoruhodný. Jako jeho největší problém se jeví naprostá nepřehlednost, která je v některých případech interpretována jako nebezpečí.“

Na sociologickou sondu pak navázala prezentace vizualizace architektonického návrhu studia RAW. Návrh je součástí širší studie, která řeší i ulici Benešovu i prostor kolem ulice Nádražní směrem k Novým Sadům. V rámci prostoru před nádražím studio RAW navrhuje například zúžení vstupů do podchodů, zprůchodnění prostoru kolem nich a doplnění přechodu pro chodce mezi hlavním vstupem do budovy nádraží a obchodním domem Letmo. Již dříve se k návrhu vyjádřil pro Českou televizi i náměstek primátora Robert Kotzian: „Chápu to jako ideový návrh. Některé konkrétní detaily možná ve stávajícím nákresu přesně neodpovídají územně-plánovací dokumentaci, ale to jsou věci, se kterými se dá ještě pracovat. Mám za to, že v hrubých rysech koncepce odpovídá záměrům města."

Následná diskuze pak řešila například nutnost existence zábradlí na ostrůvcích. Podle mnohých se jedná o zbytečné bariéry pohybu, pro jiné je to ale nutný bezpečnostní prvek. „Ve srovnání s ulicí Joštovou, kde zábradlí nejsou, je zde jeden podstatný rozdíl. Joštova je na rozdíl od ulice Nádražní pěší zónou,“ řekl dopravní expert Rostislav Košťál. Z hlediska bezpečnosti se diskutovalo i na téma vyloučení tranzitní dopravy pro automobily i autobusy v prostoru před nádražím. Z diskuse vyplynulo, že tento požadavek lze dopravním značením uvést v život. Na přetřes přišla také vizuální podoba stánků v prostoru přednádraží. Tu si vzal na starosti Magistrát města Brna.

„Fórum umožnilo nahlédnout pod pokličku, vyjasnit některé souvislosti a bylo jasným apelem na cílevědomou proměnu tohoto klíčového místa Brna“, uzavírá Robert Sedlák, koordinátor iniciativy REpublicBRNO.


-red-

Grafická verze tohoto článku