Econnect - zpravodajství

Zprávy

Radní Richter ignoruje zavedení nové opencard bez osobních údajů

24. 9. 2010 - PRAHA (Econnect/Iuridicum Remedium ) - Občanské sdružení Iuridicum Remedium se obrací se stížností na neprojednání petice požadující zavedení anonymní nediskriminační opencard Radou hl. m. Prahy na primátora MUDr. Pavla Béma. Zároveň zasílá otevřené dopisy náměstkovi primátora ing. Milanu Richterovi a řediteli odboru informatiky MHMP ing. Ladislavu Kočímu, v němž požaduje urychlené splnění úkolu uloženého Radou hl. m. Prahy, a totiž předložit studii proveditelnosti zavedení tzv. anonymní personalizované karty opencard.

Občanské sdružení Iuridicum Remedium odeslalo 20.9. primátorovi hl. m. Prahy stížnost na neprojednání petice za zavedení anonymní nediskriminační opencard, která nebude spojena s uchováváním osobních údajů v jakýchkoli databázích a zároveň ji bude možné využívat za stejných nediskriminačních podmínek jako stávající neanonymní kartu. Nediskriminačními podmínkami jsou zejména myšleny stejné podmínky pro vydání karty a stejná cena kupónů na MHD. Osobní údaje by u tohoto druhu opencard měly být využity maximálně k potisku samotné karty, jak je tomu u Iuridicem Remediem prosazovaného nového typu tzv. anonymní personalizované karty.

„Petice byla podána 16.listopadu 2009 a Rada hl. m. Prahy ji nebyla schopna projednat ani za 10 měsíců, ačkoli podle jí schválených pravidel by se tak mělo stát do 30 dnů“, uvedl k věci právník občanského sdružení Iuridicum Remedium Jan Vobořil.
Iuridicum Remedium zároveň znovu upozorňuje na ignorování usnesení Rady hl. m. Prahy, které uložilo odboru informatiky MHMP zajistit realizaci tohoto nového typu karty do poloviny srpna 2010. V otevřeném dopise IuRe vyzývá radního Richtera a ředitele odboru informatiky Kočího, aby neprodleně naplnili usnesení Rady, předložili Radě studii proveditelnosti zavedení tzv. anonymní personalizované karty a zajistili realizaci zavedení nového typu karty v nejkratším možném termínu.

To, že hl. m. Praha jakožto garant projektu opencard se zavedením nového typu karty v blízké budoucnosti nepočítá, je zřejmé mimo jiné i z utajovaného dokumentu na jehož existenci upozornilo Iuridicum Remedium již v tiskové zprávě ze dne 31.8.2010 Bezdůvodně utajovaný a narychlo schválený koncept zadávací dokumentace k zajištění provozu Pražského Centra Kartových Služeb (výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 7.9.2010), který IuRe získalo od zastupitelky za Stranu zelených Petry Kolínské, je k dispozici na internetových stránkách www.slidilove.cz.

Koncept zadávací dokumentace k zajištění provozu Pražského Centra Kartových Služeb zde: http://www.slidilove.cz/content/tajnosti-s-opencard-verejnost-nesmi-znat-nektere-dokumenty


-red-

Grafická verze tohoto článku