Econnect - zpravodajství

Zprávy

Festival Tichý hlas pro Svatou zemi se uskuteční už podeváté

2. 6. 2010 - LIBČICE N. VLTAVOU (Econnect/Geshem ) - V neděli 6. června odpoledne od 14 hodin 2010 již podeváté ožijí Libčice nad Vltavou festivalovým děním. Již podeváté se sejdou křesťané a Židé, aby společně dali najevo, byť „tichým hlasem“, svou touhu po pokoji a míru ve Svaté zemi.

Tradičně festival zahájí ekumenická bohoslužba ve 14:00 v katolickém kostele, kterou povedou zástupci katolické i evangelické církve a židovských obcí. V 15:15 se rozběhne hudební program na zahradě při katolickém kostele, kde vystoupí písničkáři Dáša VOŇKOVÁ, Karel DIEPOLD a Marie KUBÁTOVÁ a skupiny MIŠPACHA, THE MEETING POINT, KLEC a KOZA NA ÚTESU a v kostele evangelickém skupina GESHEM, Slávek KLECANDR a Petr LINHART. Nebude chybět ani diskusní blok o Svaté zemi, o Izraeli a o dialogu mezi Židy a křesťany.

Můžeme se tedy těšit nejen na spoustu zajímavé muziky, ale i na mnohá setkání se zajímavými lidmi z církve i z židovských obcí. Můžeme se těšit i na osobní setkání spousty obyčejných lidí, jímž leží na srdci osud země, která je skutečně svatou pro mnohá náboženství, která je i jednou z kolébek naší civilizace. Součástí festivalu je také výstava „Zmizelí sousedé“ v sále Městského úřadu.

Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle. Festival pořádá římsko-katolická farnost a evangelický sbor v Libčicích, Společnost křesťanů a Židů, město Libčice nad Vltavou a Společenství svaté Ludmily. Více informací na stránkách www.peplum.cz.

Účast na festivalu přislíbili:

* Dr. Shumi Berkowitz - ordinovaný ortodoxní rabín, hnutí Masorty, Izrael
V bloku slova promluví na téma "Vztah Židů a křesťanů"

* Rabbi Ronald Hoffberg - ordinovaný konzervativní rabín, hnutí Masorty, USA
Při ekumenické bohoslužbě bude mít promluvu k biblickému textu
V bloku slova promluví na téma "Judaismus v Česku očima amerického rabína"

* PhDr. Leo Pavlát - ředitel židovského muzea v Praze, spisovatel
V bloku slova promluví na téma "Židovská identita v období od Sametové revoluce"

* Shahar Shelev - zástupce a tajemník velvyslance státu Izrael v ČR
V bloku slova promluví na téma "Vztah Izraele a ČR 20 let od obnovení vzájemných diplomatických vztahů"

* P. ThLic. Ing Zdenek Wasserbauer ThD - římskokatolický kněz, spirituál Arcibiskupského semináře Praha
Při ekumenické bohoslužbě bude mít promluvu k biblickému textu

* f. Mikuláš Vymětal Th.D. - Kazatel ČCE, seniorátní farář pro mládež
Při ekumenické bohoslužbě bude mít promluvu k biblickému textu

* f. Dana Rotkovská - Kazatel ČCE, farářka v Libčicích nad Vltavou

* P. Petr M. Bubeníček – římskokatolický kněz, administrátor farnosti Roztoky (Libčice)

* Adam Borzič - předseda Společnosti křesťanů a Židů


V hudebním programu vystoupí:

* Mišpacha - tradiční židovské písně

* The Meeting Point - jazzpop

* Dáša Voňková-Andrtová a Karel Diepold - folk

* Marie Kubátová - folk, židovské i jiné písně

* Klec - folkrock inspirovaný klecmerim

* Koza na útesu - hebrejské a jidiš písně

* Geshem - spirituály

* Slávek Klecandr - folk

* Petr Linhart - folk


-red-
Lucie Haschková

Grafická verze tohoto článku