Econnect - zpravodajství

Zprávy

Kampaň I MY cílí na rizikové situace

26. 5. 2010 - PRAHA (Econnect/Portus Praha, o.s. ) - Průběžná kampaň za práva lidí s mentálním postižením „I MY potřebujeme znát svá práva“ se v tomto roce věnuje hlavně práci s rizikem v sociálních službách. Řeší především denní problémy vztahu mezi poskytovatelem či zaměstnancem v přímé péči a klientem, otázku odpovědnosti, metody jak rizika eliminovat apod.

KONFERENCE JE JEDNÍM Z HLAVNÍCH VÝSTUPŮ

Jedním z hlavních letošních výstupů kampaně bude jednodenní KONFERENCE PRÁCE S RIZIKEM V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH určená právě zaměstnancům a poskytovatelům sociálních služeb. Konference s praktickými workshopy se bude věnovat konkrétním problémům a zkušenostem s prací s rizikem v sociálních službách.

Účastníci se v teoretické (formou přednášek) i praktické rovině (formou workshopů) seznámí s metodami práce s rizikem, otázkou odpovědnosti uživatele i poskytovatele, konkrétními příklady z dobré praxe v jednotlivých organizacích apod. Lektoři konference jsou zkušení odborníci v oboru transformace sociálních služeb, práva, zástupci konkrétních zařízení soc. péče, zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv apod.

Konference proběhne v pondělí 31. 5. 2010 v KC Zahrada v Praze 11.

PUBLIKACE A FILM PODROBNĚ ROZEBÍRAJÍ PRÁCI S RIZIKEM

Kromě konference v projektu vychází též stejnojmenná vzdělávací publikace a doplňující vzdělávací film „Kdo si vezme na triko všechno moje riziko“ na DVD. Publikace i film jsou opět určeny především zaměstnancům a poskytovatelům sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, popřípadě rodinám a opatrovníkům lidí s mentálním postižením. Mají jim pomoci při zvládání každodenních rizikových situací, které vznikají na pozadí vztahu zaměstnanec (poskytovatel) - klient. Obsahují metodické postupy, jak s rizikem pracovat, řeší otázku odpovědnosti, ale také konkrétní příklady problémů a řešení vyšlých z praxe, přináší návrhy řešení vyšlé z praktických zkušeností.

„Nikdo z nás nežije ve vzduchoprázdnu, každý denně automaticky podstupuje celou řadu rizik při běžných činnostech. Postižení by samo o sobě nemělo být důvodem k izolaci. Náš projekt se snaží ukázat, že s rizikem se dá pracovat,“ upřesňuje manažer kampaně I MY Tomáš Kůs.
Více o kampani I MY potřebujeme znát svá práva nabízí webové stránky www.imy.cz.

Kampaň „I MY potřebujeme znát svá práva“ je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Mediálními partnery kampaně I MY jsou: Zdravotnické noviny, časopis Sestra a Postgraduální medicína.


-red-

Grafická verze tohoto článku