Econnect - zpravodajství

Zprávy

Oživení vyzývá: zastavme paragraf 10a) za 68 miliard

15. 3. 2010 - PRAHA (Econnect/Oživení ) - Ve středu 17.3. bude Poslanecká sněmovna pod bodem 156 programu projednávat ve 3. čtení novelu zákona č.695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Diskriminační paragraf 10a) podle názoru sdružení Oživení narušuje rovnováhu trhu s emisními povolenkami tím, že zvýhodňuje elektrárenské společnosti, kterým přihrává odhadovaných 68 mld. korun. Tato novela byla schválena poslaneckou sněmovnou netransparentním a protiústavním způsobem v červnu 2009 formou "přílepku" jako pozměňovací návrh k zákonu o spotřebních daních.

"Ve své kontrolní roli selhal i Senát ČR, který tento způsob protlačování zájmů vlivných lobbistických skupin do legislativy bohužel potvrdil. Podpisy premiéra a prezidenta republiky pod tímto nekalým legislativním procedurálním postupem jsou už jen ozdobou, která demonstruje celkově pokleslý způsob přijímání zákonů v naší zemi," říká Štěpán Rattay, ředitel Oziveni, o. s.

Oživeni, o. s. se již několikrát snažilo prostřednictvím médií či otevřených výzev upozornit na netransparentní a jednostranně ovlivněná jednání na půdě Parlamentu ČR. Zákonodárci však nejsou ochotni vyslyšet ani nálezy Ústavního soudu, který praktikované přílepkové metody již nejednou prohlásil za protiústavní.

Jednou z posledních iniciativ je výzva "Rozumě a spravedlivě" (www.rozumeaspravedlive.cz), která vzešla z řad diskriminované konkurence a zcela oprávněně reaguje na neférové rozdělení příjmů z prodaných emisních povolenek. Energetické úspory totiž nevznikají pouze na straně energetických zdrojů, kde je trh de facto monopolní, ale především na straně poptávky, a to např. ve formě energeticky šetrného chování spotřebitele. Početná skupina komerčních firem z oblasti stavebnictví, poškozená tímto legislativním opatřením, svou výzvou zastupuje i nás konečné spotřebitele a nabízí zcela jasně formulovaný názor opřený navíc o kvalitní právní rozklad.

"Sdružení Oživení se proto připojuje k této výzvě a apeluje na poslance a senátory Parlamentu ČR, kteří jsou podepsaní pod červnovým schválením novely z minulého roku, aby své tehdejší rozhodnutí přehodnotili," říká Štěpán Rattay z Oživení.


-red-

Grafická verze tohoto článku