Econnect - zpravodajství

Zprávy

Územní plán Brněnska za dva dny končí svou platnost

29. 12. 2009 - BRNO (Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu ) - Po zrušení územního plánu Břeclavska z roku 2006 Nejvyšším správním soudem letos v listopadu získává Jihomoravský kraj zřejmě další unikát.

Za dva dny totiž končí platnost i územního plánu Brněnska z března 1985 a územního plánu CHKO Podyjí z června 1990. V platnosti tak zůstávají jen lokální plány CHKO Moravský kras a okresu Hodonín z roku 1998. Na zbytku území kraje tak nelze do schválení Zásad územního rozvoje umisťovat žádné nadmístní stavby jako je například silnice R43 na Svitavy. Tento kritický stav může podle Dětí Země trvat nejméně půl roku, ale také i celý rok.

„Je to jen další negativní vizitka Jihomoravského kraje v rámci celého státu, neboť úředníci krajského úřadu nebyli od počátku svého úřadování v roce 2001 schopni zákonným způsobem schválit žádný územní plán kraje,“ kroutí hlavou Miroslav Patrik z Dětí Země, kterému se nepodařilo zjistit, že by stejný problém měl jiný kraj.

Podle § 187 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) totiž končí platnost územních plánů schválených před 1. červencem 1992 nejpozději do 31. prosince 2009. V odst. 3 se pak uvádí, že do 31. prosince 2011 je nutné schválit Zásady územního rozvoje, které pak nahradí ještě ty zbývající územní plány VÚC.

Podle Dětí Země tak všechny nadmístní stavby mimo CHKO Moravský kras a Hodonínsko, pro která ještě nebyla vydána územní rozhodnutí, mohou mít problémy, než budou schváleny Zásady územního rozvoje.

Podle Patrika by měl hejtman Michal Hašek (ČSSD) nebo radní pro územní plánování Anna Procházková (ODS) zjistit, zda je za tuto ostudu zodpovědná například vedoucí odboru ÚP Eva Hamrlová či někdo jiný.

Katastrofálně totiž také skončila snaha schválit územní plán VÚC Jihomoravského kraje, neboť celý proces se zastavil hned na začátku v roce 2004 předložením územní prognózy. Podle šeření Ministerstva pro místní rozvoj se k ní veřejnost nemohla řádně seznámit. Další fáze pak už neprobíhaly a z území kraje se vyčlenilo jen Břeclavsko, které ale bylo v listopadu 2006 schváleno nezákonně, což před měsícem prokázal NSS.


-red-

Grafická verze tohoto článku