Econnect - zpravodajství

Zprávy

Václav Havel vyjádřil podporu občanům Šlapanic u Brna

21. 12. 2009 - ŠLAPANICE (Econnect/Čisté Šlapanice,o.s. ) - Václav Havel podpořil úsilí občanů Šlapanic nenechat zničit velký kus krajiny v těsné blízkosti obce výstavbou obří průmyslové zóny. Ve svém vyjádření vyslovil obavu, že necitlivé zásahy do krajiny bez ohledu na naše životní prostředí budou mít nezvratné dopady na život budoucích generací.

Podpora Václava Havla je pro občany Šlapanic o to důležitější, že vedení obce nepřipouští žádnou prezentaci kritických názorů občanů na průmyslovou zónu a způsob její realizace.

Občanské sdružení Čisté Šlapanice ke své informační kampani a petici k průmyslové zóně a záboru zemědělské půdy přikročilo až poté, co vyčerpalo všechny možnosti přimět obec ke komunikaci na téma průmyslové zóny.Občanské sdružení žádalo, aby obec informovala šlapanické občany všestranně a úplně o velikosti, rozsahu průmyslové zóny a hlavně jejím možném dopadu na životní prostředí.

Vedení obce místo komunikace s občany, kteří mají odlišný názor, naopak vydalo leták, který celý problém průmyslové zóny ve Šlapanicích bagatelizuje, znovu obsahuje jednostranné a dokonce i nepravdivé informace a vytváří v obci atmosféru napětí.

Veřejnost se k Zásadám územního rozvoje JMK bude moci vyjadřovat teprve v příštím roce. Ke svému rozhodování by přitom občané měli získat co nejvíce podložených informací. Petici, která vyjadřuje především obavy občanů Šlapanic o další vývoj své obce, během 2 týdnů podepsalo již více jak 1600 občanů a stále podepisují další.


-red-

Grafická verze tohoto článku