Econnect - zpravodajství

Zprávy

Automobilka Hyundai porušuje svůj slib omezit dopravu

8. 10. 2009 - BRNO (Econnect/EPS ) - Podle tzv. Deklarace porozumění, jejímž cílem bylo zmírnit negativní dopad provozu továrny na místní občany, je automobilka povinna omezit dopravu nákladními auty o víkendech a svátcích. Ekologický právní servis zjistil, že firma svůj závazek neplní a slíbený klid svým sousedům nedopřává.

Na základě stížností místních občanů se právníci programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE-EPS) obrátili na vedení Hyundaie s výzvou k doložení plnění tohoto závazku. Na výzvu reagovalo vedení Hyundaie nepravdivým prohlášením, že plnění závazku je zajištěno, protože v dobách stanovených Deklarací se v závodě vůbec nevyrábí.

„Máme jednoznačné důkazy, o tom, že Hyundai svůj závazek porušuje a klame veřejnost nepravdivými prohlášeními. Hyundai nejspíše spoléhal na to, že občané svá tvrzení nikdy patřičně nedoloží,“ uvádí právník GARDE-EPS Josef Karlický.

„Jedná se o zjištění velmi závažné z hlediska narušení důvěry v serióznost jednání Hyundaie. Těžko můžeme nyní věřit, že jsou ostatní závazky plynoucí z Deklarace poctivě plněny, když k závaznému omezení nákladní dopravy nedošlo i přes výslovná ujištění,“ doplňuje Josef Karlický.

Deklarace porozumění je název smlouvy, kterou EPS a další občanská sdružení uzavřela v listopadu 2006 s Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu a CzechInvestem. Obsahem smlouvy jsou podmínky, za kterých má být investice realizována. Smlouva má vést k odstranění, zmírňování a kompenzaci případných negativních dopadů závodu automobilky Hyundai a průmyslové zóny Nošovice a zároveň k usnadnění projektové přípravy i samotné výstavby průmyslové zóny a automobilky. Je to vůbec poprvé, co se v České republice podařilo uzavřít komplexní dohodu s nadnárodní korporací ještě předtím, než byla zahájena výstavba její továrny. Stejně tak jde o významný krok v dialogu se zástupci veřejné správy a samosprávy.


-red-

Grafická verze tohoto článku