Econnect - zpravodajství

Zprávy

Neberte nám právo zahalit obličej! Žádají demonstranti proti omezování shromažďovacího práva

14. 9. 2009 - PRAHA (Iuridicum Remedium, o.s. ) - Hudebníci i nevládní organizace budou společně demonstrovat proti omezování svobody shromažďování 15. září v pražském Hyde parku. Nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe) a nezávislý hudební label Silver Rocket pořádají v úterý 15. září na Palackého náměstí v Praze veřejnou akci proti omezování shromažďovacího práva v jejímž rámci proběhne koncert Unkilled Worker, Aran Epochal, Bonus a budou distribuovány materiály o snahách exekutivy omezit aktivity občanů ve veřejném prostoru pod záminkou boje s „extremisty“.

Součástí koncertu je happening v maskách. Jedná se o vědomý akt občanské neposlušnosti proti loňské pokoutně prosazené novele shromažďovacího zákona. Ta zakazuje jakékoli zahalování obličejů při demonstracích. „ Absolutní zákaz maskování postihuje nejen karnevaly, alegorické akce, ale útočí i na soukromí pokojných demonstrantů, kteří si anonymitu při vystoupení na veřejnosti volí z různých důvodů záměrně“, říká právnička IuRe Helena Svatošová. Názor sdílí Rada vlády pro lidská práva – 26. 2. 2009 uložila vládě nesmyslný a protiústavní zákaz maskování obličejů ze zákona odstranit. „Pacienti sdružení v organizaci Fokus nyní nemohou za práva duševně nemocných demonstrovat v maskách jako dosud, aniž by byli vystaveni stále handicapujícímu odsouzení okolí,“ ilustruje dopady zákazu Kateřina Hlatká ze sdružení Fokus Praha.

Začátek demonstrace je v 18.00 a přímo na Palackého náměstí budou hrát Unkilled Worker (projekt Todda z noiserockových Wollongong), Aran Epochal (projekt Adam z Gnu) a Bonus (sólové alter ego Bourka ze Sporto). Na koncertě budou k dispozici též letáky a informační materiály IuRe upozorňující na dlouhodobé snahy exekutivy o restrikci shromažďovacího zákona a možnosti právní obrany. Proti poslední novele rozšiřující úřadům lhůtu pro zákaz shromáždění vystupuje i autor shromažďovacího zákona, respektovaný právník doc. Vladimír Mikule z právnické fakulty UK.

Koncert-demonstrace-happening je součástí seriálu akcí s názvem Týden nepřizpůsobivosti, která proběhne od soboty 12. září do soboty 19. září. „Přizpůsobivost“ se stává jednou z hlavních hodnot, naopak nositelé opačného znaménka – chudí, názorově nekonformní, Romové, squatteři, technaři, bezdomovci – jsou vystaveni trvalému nátlaku i represím a z veřejného prostoru vytlačováni. V rámci Týdne nepřizpůsobivosti dojde nejprve 12. září k obsazení nového squatu (místo náhrady za násilím vyklizenou Miladu je zatím tajné) a akce vyvrcholí karnevalovým pochodem po Praze v sobotu 12. září. Podrobnosti k všem akcím naleznete na http://neprizpusobivi.fnf.cz/.


-red-

Grafická verze tohoto článku