Econnect - zpravodajství

Zprávy

Projekt na podporu břehulí probíhá úspěšně

27. 7. 2009 - ČESKÉ BUDĚJOVICE (Eonnect/cCalla ) - Sdružení Calla v letošním roce realizuje projekt na podporu hnízdění chráněných břehulí říčních. Díky podpoře Ministerstva životního prostředí ČR se podařilo upravit ve třech jihočeských pískovnách hnízdní stěny, ve kterých bylo při kontrolách napočítáno celkem 863 břehulích nor.

Břehule říční patří mezi ohrožené druhy ptáků. Původně hnízdily v říčních březích strhávaných jarními povodněmi, do nichž si vyhrabávaly nory. Po regulaci většiny vodních toků si břehule našly náhradní stanoviště v pískovnách a dalších těžebních prostorech, kde jich dnes v ČR hnízdí drtivá většina. Hnízdní stěny však vyžadují každoroční údržbu, především na lokalitách, kde se již písek netěží.

Projekt „Stabilizace populace břehulí v Jihočeském kraji“ začal úpravou hnízdních stěn ve třech jihočeských pískovnách, kde existují nebo v minulosti existovaly početné kolonie břehulí. Jedná se o pískovny ve Lžíně na Táborsku, Záblatí na Třeboňsku a Třebči na Borovansku. Ve Lžíně a Záblatí předcházely úpravě také přednášky a besedy pro veřejnost. Calla také ve spolupráci s expertem na břehule Petrem Henebergem zpracovává analýzu populace břehulí v jižních Čechách.

V pískovně Lžín bylo po úpravě zaznamenáno 129 hnízdních nor, v pískovně Záblatí 686 hnízdních nor a v pískovně Třebeč 48 hnízdních nor. O něco nižší počet břehulí v Třebči souvisí s úpravou stěny a zvýšením počtu břehulí v nedaleké pískovně Nakolice, kterou provedla těžební firma po domluvě s nevládními organizacemi. Celkově ve třech pískovnách zahrnutých do projektu Cally hnízdí téměř třetina jihočeských břehulí.

„Počet hnízdících ptáků v nově upravených stěnách předčil naše očekávání. Po terénním průzkumu všech břehulích lokalit je jasné, že záblatská pískovna se stala jejich největším hnízdištěm v Jihočeském kraji,“ říká vedoucí projektu Olga Dvořáková z Cally.


-red-

Grafická verze tohoto článku