Econnect - zpravodajství

Zprávy

Aktivisté žádají EP o zařazení ochrany zvířat do svého programu

15. 7. 2009 - Plzeň (Econnect/Svoboda zvířat ) - ECEAE, koalice 17-ti organizací na ochranu zvířat z celé Evropy – seskupení, které má v Evropě vedoucí pozici ve vedení kampaní na ochranu laboratorních zvířat - výslovně žádá členy evropského parlamentu o to, aby vyhověli přání evropských občanů a během následujících pěti let zaměřili svou práci i na jasný cíl - ukončit pokusy na zvířatech.

Podle posledních odhadů je v EU ročně použito 12,1 milionů zvířat, včetně myší, králíků, subhumánních primátů, psů, koček a ryb. Zvířata jsou používána pro nejrůznější účely, z nichž většina nesouvisí přímo s medicínským výzkumem.

Welfare (životní pohoda zvířat) je jedním z hlavních bodů zájmu evropských občanů. Většina respondentů nedávného průzkumu uvedla, že nesouhlasí s veškerými pokusy, které způsobují vážnou bolest nebo utrpení jakýmkoli zvířatům, a to dokonce včetně pokusů týkající se medicínského výzkumu.

Občané EU očekávají, že europoslanci přijmou správné rozhodnutí a podpoří strategii postupného ukončování pokusů na zvířatech, zlepšení standardů welfare a zajištění větší transparentnosti v oblasti výzkumu a testování na zvířatech.

Michelle Thew, výkonná ředitelka ECEAE, uvedla: „S nově zvoleným Parlamentem znamená nedávno započatá novelizace směrnice 86/609/EEC výjimečnou příležitost přijmout progresivní novou legislativu, která bude obsahovat strategii vedoucí k ukončení každoročního používání a utrpení milionů zvířat v laboratořích. ECEAE žádá europoslance o naslouchání občanům a podporu opatření, která pomohou vývoji moderní humánní vědy.“

Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech je aliancí, která má v Evropě vedoucí pozici ve vedení kampaní na ochranu laboratorních zvířat. ECEAE byla založena v roce 1990, původně proto, aby vedla kampaň za zákaz testování kosmetiky na zvířatech. Nyní vede kampaně týkající se všech oblastí pokusů na zvířatech. ECEAE sdružuje organizace disponující legislativními, vědeckými a politickými znalostmi.


1 Celkový počet zvířat použitých v roce 2005 v 25 členských státech s údaji z Francie z roku 2004, Fifth Statistical Report of the European Commission on the Statistics on the Number of Animals used for Experimental and other Scientific purposes (2007)

2 Průzkum veřejného mínění YouGov Plc. uskutečněný v únoru a březnu 2009 v šesti členských zemích EU (České republice, Francii, Německu, Itálii, Švédsku a Velké Británii).
Průzkum ukázal velkou podporu veřejnosti ukončení pokusů na primátech, psech a kočkách v pokusech způsobující utrpení a že pokusy na zvířatech by měly být povoleny (pokud vůbec), pouze pro výzkum vážných lidských onemocnění. Výsledky průzkumu najdete na http://www.eceae.org/a1_poll.php
Průzkumu se zúčastnilo 7139 dospělých a byl proveden mezi 21.2. a 4.3.2009. Průzkum probíhal online. Údaje byly upraveny tak, aby počet respondentů v jednotlivých zemích odpovídal poměru v počtu obyvatel.


-red-

Grafická verze tohoto článku