Econnect - zpravodajství

Zprávy

Školáci vysadili téměř 300 jilmů

11. 5. 2009 - LIBEREC (Čmelák - Společnost přátel přírody ) - „Nabídku jsme zaslali mnoha organizacím v celém kraji, přičemž zareagovalo celkem 35 z nich. Zájemci si pak podle našich instrukcí sami našli místo, kde by mohli stromek vysadit. Důležitá byla hlavně dobrá živná půda, aby se stromky dobře ujaly, nutná byla i domluva s majitelem pozemku. Spolu se stromky jsme spolupracovníkům přivezli kůly a plastové ochrany proti okusu a také manuály s informacemi o jilmech a jejich výsadbě. Ta už pak byla na samotných účastnících,“ vysvětlila lektorka ekovýchovy Mgr. Jana Kleinerová.

Pro účastníky projekt nekončí sázením. Hlídají v budoucnu, jak jejich stromek roste, starají se o něj i nadále. „Cílem projektu je nejen vrátit do krajiny ohrožený strom, ale také vzbudit u veřejnosti zájem o krajinu v okolí a posílit její vztah k přírodě,“ řekl Mgr. Jan Korytář, předseda sdružení Čmelák – SPP, který s nápadem zapojit do záchrany jilmů místní školy před lety přišel. „Za dobu trvání projektu Šance pro jilmy se podařilo vysadit už 4 313 jilmů. Většina z mladých stromků zdobí přírodu v Libereckém kraji dosud, a to i přesto, že je sázeli laici. Podle informací, jež máme z předchozích ročníků, se ujalo a přežilo první roky po výsadbě více než 90 % vysazených stromků.“

„Grafióza je stálým problémem. Přesto věříme, že má naše snažení smysl. Vycházíme z toho, že jilmy, které přežily, jsou proti této nemoci odolnější. Semena z těchto stromů sbíráme a v lesních školkách z nich pěstujeme nové sazenice,“ vysvětluje vedoucí projektu Jiří Antl, DiS. „Největší radost máme z toho, že je o projekt každým rokem velký zájem a že se nám daří vracet jilmy opravdu do celého kraje. Stejně jako v uplynulých letech jsme navíc spolu s jilmy rozváželi účastníkům i duby, buky, jedle, třešně ptačí, javory kleny a javory mléče, jichž bylo vysazeno 184. Celková bilance projektu „Šance nejen pro jilmy 2009“ je tedy 450 vysazených stromků.

Liberecký kraj přispěl v loňském roce na tento projekt částkou 40 000 Kč. Další finance na návrat jilmů do krajiny, zahrnující mapování dospělých jilmů v krajině, sbírání jejich semínek, pěstování sazenic, rozvoz stromků a materiál na jejich ochranu, se Čmelák – SPP pokouší získat také od drobných dárců a sponzorů. Zájemci o podporu tohoto projektu si mohou přečíst více informací, případně přispět na internetových stránkách sdružení www.cmelak.cz.

V České republice se tradičně vyskytují tři druhy jilmů: jilm vaz, jilm habrolistý a jilm horský. Dříve byly neodmyslitelnou součástí krajiny – rostly v lesích, při březích řek a potoků, na mezích a v remízkách, v alejích podél cest, v parcích i uličních stromořadích měst. Přibližně 90 % dospělých jilmů však v uplynulých desetiletích podlehlo grafióze –houbovému onemocnění, zavlečenému k nám ve třicátých letech 20. století ze zahraničí.

Čmelák – Společnost přátel přírody (SPP) je nezisková ekologická organizace. Vznikla v roce 1994 a do roku 2002 působila pod názvem Staří ochránci Jizerských hor. Čmelák - SPP se věnuje aktivitám, prospívajícím přírodě a krajině, a podporuje trvale udržitelný život. Posláním sdružení je ochrana, rozmnožování a obnova rozmanitosti přírody, spojená s ekologickou výchovou a osvětou. Mezi další cíle patří rovněž snaha zapojit do činnosti organizace co nejširší veřejnost, respektive inspirovat vlastníky pozemků a získat je pro spolupráci na ekologických projektech. Více na www.cmelak.cz.


-red-

Grafická verze tohoto článku